Ajeo 2:1-23

 • Mas to jun yutsil li xchibal temploe (1-9)

  • Ta xichʼ nikesel skotol li mukʼtik lumetike (7)

  • Skotol li kʼusitik oy sbalil yuʼun mukʼtik lumetike ch-och li ta nae (7)

 • Chichʼ tael bendision mi chichʼ chaʼvaʼanel li temploe (10-19)

  • Li kʼusi chʼule mu spas yuʼun ta chʼul li kʼusitik tsta ta tijele (10-14)

 • Jun aʼyej ta sventa li Sorobabele (20-23)

  • «Chakʼot kuʼun kʼuchaʼal jun aniyo ti oy seyoale» (23)

2  Li ta skʼakʼalil 21 ta svukubal ue, kʼoponat yuʼun Jeova li j-alkʼop Ajeoe,+ xi albate:  «Avokoluk, jakʼbo li ajvalil Sorobabel+ ta Juda ti jaʼ xnichʼon Sealtiele xchiʼuk li mero bankilal+ pale Josue+ ti jaʼ xnichʼon Jeosadake+ xchiʼuk li yantik ta jteklume:  ‹¿Buchʼu liʼ to oy avuʼunik ti laj yil kʼu toʼox yutsil li na* liʼe?+ ¿Kʼu yelan chavilik li avie? ¿Mi mu jechuk chavilik ti mu xa jsetʼuk* xkoʼolaje?›.+  »Xi chal li Jeovae: ‹Pe li avie, tsotsan me, Sorobabel, tsotsan me ek, mero bankilal pale Josue ti jaʼ xnichʼonot Jeosadake›. »Xi chal li Jeovae: ‹Tsotsanik me ek, akotolik jteklumal,+ xchiʼuk abtejanik me›. »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike:* ‹Liʼ jchiʼinojoxuke›.+  ‹Vuleso me ta ajolik li kʼusi laj kakʼ ke ta atojolalik kʼalal lalokʼik talel ta Ejiptoe+ xchiʼuk li vaʼ kʼakʼale, la jtak talel juʼel sventa jbeiltasoxuk.*+ Mu me xaxiʼik›».+  «Yuʼun xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Poʼot xa skʼan ti ta jnikes yan velta li vinajele, li balumile, li nabe xchiʼuk li takin balumile›.+  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Ta jnikes skotol li mukʼtik lumetike,+ vaʼun skotol li kʼusitik oy sbalil* yuʼun mukʼtik lumetike ch-och li ta na liʼe; chkakʼbe yutsilal li na liʼe,+ noj chkom kuʼun›.  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Jaʼ kuʼun li platae xchiʼuk jaʼ kuʼun li oroe›.  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Mas to me jun yutsil chbat li na liʼe, jaʼ mu sta ti kʼu toʼox yutsil ta baʼyele›.+ »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Chkakʼ ti oyuk jun oʼontonal liʼe›».+ 10  Li ta skʼakʼalil 24 ta sbalunebal ue, li ta xchibal xa ox jabil yochel ta ajvalil li Darioe, kʼoponat yuʼun Jeova li j-alkʼop Ajeoe,+ xi laj yale: 11  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Avokoluk, xi xajakʼbe li paleetik ta sventa li mantale:+ 12  «Mi oy jun vinik ti yichʼoj batel ta xpuxbenal skʼuʼ spokʼ li bekʼet ti chʼultajesbile xchiʼuk mi la sta ta tijel pan, veʼlil, vino, aseite o kʼusiuk yan veʼlilal li skʼuʼ spokʼe, ¿mi ta van spas ta chʼul li kʼusitik taje?»›». Xi la stakʼ li paleetike: «¡Muʼyuk!». 13  Vaʼun, xi la sjakʼ li Ajeoe: «Mi oy buchʼu ibal sba* komem ta skoj ti spikoj animae,* pe mi la spik jtosuk li veʼlil taje, ¿mi ibal van sba chkom li veʼlile?».+ Xi la stakʼ li paleetike: «Ibal sba chkom». 14  Jaʼ yuʼun, xi laj yal li Ajeoe: «Xi chal li Jeovae: ‹Jaʼ jechik li jteklum liʼe, jaʼ jechik ta jtojolal li mukʼta lum liʼe xchiʼuk jaʼ jech skotol li yabtel skʼobike. Ibal sba skotol li kʼusitik chakʼike›. 15  »Xi chal li Jeovae: ‹Pe li avie, avokolikuk, tsakik lek ta venta* liʼe, jaʼ jech xapasik li avie xchiʼuk li ta jelavele. Nopo avaʼiik kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal skʼan toʼox xlik yichʼ chaʼmeltsanel li stemplo Jeovae,+ 16  kʼalal oy buchʼu chtal saʼ 20 ta pʼis sat tsʼunobil ti bu busule, jaʼ noʼox oy lajunpʼis; kʼalal oy buchʼu chtal saʼ 50 ta pʼis vino li ta yavile, jaʼ noʼox oy 20 ta pʼis.+ 17  Laj kakʼbe svokol skotol li yabtel akʼobike, laj kakʼ talel kʼixin ikʼ ta slokʼeb kʼakʼal, laj kakʼbe talel xchamel+ xchiʼuk bot, pe mi junuk buchʼu avuʼunik sut talel ta jtojolal›. 18  »‹Avokolikuk, tsakik lek ta venta* liʼe, jaʼ jech xapasik li avie xchiʼuk li ta jelavele, li ta skʼakʼalil 24 li ta sbalunebal u kʼalal laj yichʼ akʼbel snakleb li stemplo Jeovae;+ tsakik lek ta venta liʼe: 19  ¿Mi oy to sbekʼ tsʼunobil li ta yavile?*+ Li steʼel uvae, li steʼel igoe, li steʼel granadae* xchiʼuk li oliva teʼe... muʼyuk to yakʼoj sat, ¿jechuke? Pe li avie, chlik kakʼ talel bendision›».+ 20  Kʼoponat yan velta yuʼun Jeova li Ajeo ta skʼakʼalil 24 li ta sbalunebal ue,+ xi laj yale: 21  «Xi xavalbe li ajvalil Sorobabel ta Judae: ‹Ta jnikes li vinajel xchiʼuk li balumile.+ 22  Ta jlajes li chotlebaletik sventa ajvalile xchiʼuk ta jlajesbe skʼoplal li yip mukʼta lumetike;+ ta jlajes xtok li karetae xchiʼuk li buchʼutik te kajajtike, chyalik ta lum li kaʼetike xchiʼuk li buchʼutik te kajajtike, tsmil sba stukik ta espada ta jujuntal›».+ 23  «Li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike xi chale: ‹Li vaʼ kʼakʼale, ta jtunesot, kajtunel Sorobabel+ ti xnichʼonot Sealtiele,+ xchiʼuk chakʼot kuʼun kʼuchaʼal jun aniyo ti oy seyoale, yuʼun voʼot jtʼujojot›, xi li Jeovae. Taje jaʼ jech laj yal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike».

Tsʼibetik ta yok vun

O «templo».
O «jutebuk».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O jaʼ van skʼoplal «kʼalal te toʼox oy ta atojolalik li j-espiritue».
O «kʼupilik sba».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Li ta ebreo kʼope jaʼ nefex. Kʼelo Glosario, nefex.
O «nopik lek».
O «nopik lek».
O «li ta xchʼenal sbekʼ tsʼunobile».
Jaʼ jtos sat teʼ ti lek tsoj skoloral ti xkoʼolajtik kʼuchaʼal mantsanae.