Xchibal yuʼun Samuel 8:1-18

  • Kuch yuʼun paskʼop li Davide (1-14)

  • Ajvalilal yuʼun David (15-18)

8  Te van kʼuk sjalil ta tsʼakale, li Davide la stsal xchiʼuk och ta skʼob+ li jfilisteaetike,+ jech xtok, la spojbe jfilisteaetik li Meteg-Amae.  Kʼalal la stsal li jmoabetike,+ laj yal ti akʼo xpuchʼan sbaik ta lumtike, laje lik spʼis ta chʼojon. Li buchʼutik komik ta yut li chib chʼojone jaʼ chichʼik milel, li buchʼutik komik ta yut li jun chʼojone jaʼ kuxul chkomik.+ Li jmoabetike kʼotik ta yajtunel David xchiʼuk tstojbeik patan.+  Li Adadeser xnichʼon Reob ti jaʼ ajvalil ta Sobae+ bat ta stsʼel ukʼum Eufrates+ yoʼ xlik sventain yan velta. Kʼalal ta be xa ox xlokʼ batele, tsalat yuʼun li Davide.  Jech xtok, li Davide la xchukbe batel 1,700 ta voʼ sviniktak ti kajajtik ta kaʼe xchiʼuk 20 mil soltaroetik ti ta yakan chbatike. Vaʼun, li Davide la syayijesbe spat yoʼ li kaʼetik ti xjochojik batel karetaetike.+ Sien xa noʼox ta kot ti muʼyuk jech la spasbee.  Li jsiriaetik likemik ta Damaskoe+ bat skoltaik li ajvalil Adadeser ta Sobae, pe li Davide la smil 22 mil jsiriaetik.+  Li Davide la svaʼan soltaroetik li ta Siria ta Damaskoe. Jech xtok, li jsiriaetike kʼotik ta yajtuneltak David xchiʼuk tstojbeik patan. Li Jeovae la skolta David sventa xkuch yuʼun paskʼop ti buyuk noʼox chbate.+  Li David xtoke la spojbe li s-eskudoik* yajtuneltak Adadesere, set-set li eskudoetike xchiʼuk ta oro pasbil, laj yichʼ batel ta Jerusalen.+  Li ajvalil Davide ep tajek laj yichʼ lokʼel kovre li ta Beta xchiʼuk ta Berota ti jaʼ sventainoj li Adadesere.  Li ajvalil Toi ta Amate+ laj yaʼi ti laj xa stsalbe skotol yajsoltarotak Adadeser+ li Davide. 10  Jaʼ yuʼun, li Toie la stak batel ta stojolal David li xnichʼon ti Joram sbie sventa xbat sjakʼbe kʼu yelan oy xchiʼuk sventa skʼupil kʼopta li Davide, yuʼun la stsal li Adadesere (yuʼun li Toie tsaʼat onoʼox ta kʼop yuʼun li Adadesere), jech xtok, la stakbe batel li kʼusitik pasbil ta plata, ta oro xchiʼuk ta kovree. 11  Li ajvalil Davide la xchʼultajes sventa Jeova li kʼusitik taje jech kʼuchaʼal la xchʼultajes li plata xchiʼuk oro ti la spojbe talel li jyanlumetik ti och ta skʼobe:+ 12  jaʼ li jsiriaetik, jmoabetik,+ j-ammonetik, jfilisteaetik+ xchiʼuk j-amaleketike.+ La xchʼultajes xtok li kʼusi la spojbeik talel li Adadeser+ xnichʼon Reob, li ajvalil ta Sobae. 13  Jech xtok, li Davide puk batel skʼoplal kʼalal sut talel ta smilel 18 mil j-edometik li ta stenlejaltik Atsʼame.+ 14  La svaʼan jtsop soltaroetik ta Edom. La svaʼan soltaroetik ta sjunul li Edome, vaʼun kʼot ta yajtuneltak+ David skotol li j-edometike. Li Jeovae la skolta David sventa xkuch yuʼun paskʼop ti buyuk noʼox chbate.+ 15  Li Davide jech-o la spas mantal ta sjunul li Israele+ xchiʼuk tukʼ chchapan+ skotol li krixchanoetike.+ 16  Li Joab+ ti jaʼ yol Seruyae jaʼ sbainoj li soltaroetike, li Jeosafat+ ti jaʼ xnichʼon Ailude jaʼ yabtel tstsʼiba skotol li kʼusitik chkʼot ta pasele. 17  Li Sadok+ xnichʼon Aitub xchiʼuk li Aimelek xnichʼon Abiatare jaʼ paleetik. Li Serayae jaʼ sekretario. 18  Li Benaya+ ti jaʼ xnichʼon Jeoiadae jaʼ sbainoj li jkeretitaetik xchiʼuk li jpeletitaetike.+ Li xnichʼnabtak David eke kʼotik ta bankilal j-abteletik.*

Tsʼibetik ta yok vun

O «smakobbailik».
Literal «kʼotik ta paleetik».