Xchibal Reyes 22:1-20

  • Josias, ajvalil ta Juda (1, 2)

  • Laj yichʼ alel kʼu yelan chichʼ chaʼmeltsanel li temploe (3-7)

  • La staik li slivroal Mantale (8-13)

  • Li Uldae laj yal ti chtal vokolile (14-20)

22  Vaxakib jabil yichʼoj kʼalal och ta ajvalil li Josiase,+ 31 jabil ajvalilaj li ta Jerusalene.+ Li smeʼe Jedida sbi ti jaʼ stseb Adaya ti likem ta Boskate.+  Li Josiase jaʼ la spas li kʼusi tukʼ chil ta sat Jeovae xchiʼuk jaʼ la xchanbe-o stalelal li David ti jaʼ smoltote,+ muʼyuk kʼejpʼuj* ta batsʼikʼob o ta tsʼetkʼob.*  Kʼalal 18 jabil xa ox yochel ta ajvalil li Josiase, la stak batel ta sna Jeova+ li Safan ti jaʼ sekretarioe, jaʼ li xnichʼon Asaliase xchiʼuk jaʼ smom li Mesulame. Xi laj yalbe batele:  «Batan ti bu oy li Ilkias+ ti jaʼ mero bankilal palee, jaʼ akʼo stsob skotol li takʼin ti te chichʼ akʼel ta sna Jeova+ ti jaʼ tstsobik li jchabitiʼnaetik kʼalal chichʼik talel li jteklume.+  Albo ti jaʼ akʼo yakʼbeik li buchʼutik vaʼanbilik skʼelel li abtelal ta sna Jeovae, vaʼun li buchʼutik vaʼanbilik skʼelel li abtelale jaʼ xa chbat yakʼbeik li buchʼutik ch-abtejik ta sna Jeova ti jaʼ tsmeltsanik ti butik sokem* li nae,+  jaʼ xkaltik, li buchʼutik oy kʼusitik lek xtojobik spasele, li jvaʼanej naetike xchiʼuk li alvaniletike; li takʼine akʼo smanik-o teʼetik xchiʼuk tuchʼbil* tonetik sventa xichʼ meltsanel li nae.+  Pe mu me sjakʼik butik tstunesik li takʼine, yuʼun mu snaʼ xloʼlavanik».+  Ta tsʼakale, li Ilkias ti jaʼ mero bankilal palee xi laj yalbe li Safan ti jaʼ sekretarioe:+ «Te la jta ta sna Jeova li slivroal Mantale».+ Jaʼ yuʼun, li Ilkiase laj yakʼbe Safan li livroe, jech te lik skʼel+ li Safane.  Vaʼun, li Safan ti jaʼ sekretarioe bat skʼel li ajvalile xchiʼuk xi kʼot yalbee: «Li avajtuneltake laj xa slokʼesik li takʼin ti te oy ta sna Diose xchiʼuk laj xa yakʼbeik ta skʼob li buchʼutik vaʼanbilik skʼelel li abtelal ta sna Jeovae».+ 10  Li Safan ti jaʼ sekretarioe xi to laj yalbe li ajvalile: «Oy jlik livro+ ti laj yakʼbun li pale Ilkiase». Vaʼun, li Safane te lik skʼelbe li ajvalile. 11  Kʼalal naka noʼox laj yaʼi ajvalil li kʼusi tsʼibabil ta slivroal Mantale, la sliʼ ta jatel li skʼuʼ spokʼe.+ 12  Li ajvalile xi laj yalbe mantal li pale Ilkiase, li Aikam+ xnichʼon Safane, li Akbor xnichʼon Mikayae, li Safan ti jaʼ sekretarioe xchiʼuk li Asaya ti jaʼ yajtunel li ajvalile: 13  «Batanik, bat jakʼbeik li Jeovae, bat kʼanik vokol ta jtojolal, ta stojolal li jteklume xchiʼuk ta stojolal sjunul li Judae sventa jnaʼtik mi oy kʼusi chkʼot ta jtojolaltik ta skoj li kʼusi tsʼibabil ta livroe; yuʼun tsanem tajek skʼakʼal yoʼonton ta jtojolaltik li Jeova+ ta skoj ti muʼyuk la xchʼunik jmoltotaktik li kʼusi tsʼibabil ta livroe. Muʼyuk la stsakik ta venta li kʼusi tsʼibabil ti skʼan jpastike». 14  Jaʼ yuʼun, li pale Ilkias, li Aikam, li Akbor, li Safan xchiʼuk li Asayae bat skʼelik li meʼ j-alkʼop Uldae+ ti jaʼ yajnil li Salum ti jaʼ oy ta sba chchabi li skʼejobil* kʼuʼil pokʼile. Li Salume jaʼ xnichʼon Tikva xchiʼuk jaʼ smom Aras. Li Uldae te nakal li ta Xchibal Barrio yuʼun Jerusalene; vaʼun te bat skʼoponik.+ 15  Xi albatike: «Xi chal li Jeova ti jaʼ Sdios Israele: ‹Xi xavalbeik li vinik ti la stakoxuk talel ta jtojolale: 16  «Xi chal li Jeovae: ‹Chkakʼ taluk vokolil li ta jteklum liʼe xchiʼuk ta stojolal li jnaklejetike, chkʼot ta pasel skotol li kʼusi te tsʼibabil ta livro ti la skʼel li ajvalil ta Judae.+ 17  Ta skoj ti laj yiktaikune xchiʼuk ti yakal chchikʼbeik smoton yan diosetik+ ti xtomet muyel xchʼailal* sventa chopoluk xkaʼi jba yuʼunik ta skoj li kʼusitik tspasike,+ tstsan skʼakʼal koʼonton ta stojolal li jteklum liʼe xchiʼuk muʼyuk ta xtupʼ-o›».+ 18  Pe xi xavalbeik li ajvalil ta Juda ti la stakoxuk tal sventa sjakʼbe li Jeovae: «Xi chal li Jeova ti jaʼ Sdios Israel ta sventa li kʼusi laj avaʼie: 19  ‹Ta skoj ti la akʼunibtas avoʼontone xchiʼuk ti la abikʼtajes aba+ ta stojolal Jeova kʼalal laj avaʼi kʼusi chkʼot ta stojolal kuʼun li jteklum liʼe xchiʼuk li jnaklejetike —ti chiʼik-o yantik li kʼusitik chopol chkʼot ta stojolale xchiʼuk ti chichʼik chopol kʼoptaele—, ta skoj ti la aliʼ ta jatel akʼuʼ apokʼ+ xchiʼuk ti laj avokʼita aba ta jsate, laj xa kaʼi li akʼop eke —xi li Jeovae—. 20  Jaʼ yuʼun, chkikʼot batel ti bu oy li amoltotake* xchiʼuk jun avoʼonton chabat ta amukinal. Muʼyuk chavil skotol li vokolil chkakʼ taluk ta stojolal li jteklum liʼe›»›». Laje, bat yalbeik ajvalil li kʼusi albatike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼejev; tsʼepʼuj».
O «surtokʼob».
O «tsikʼem».
O «bojbil».
O «snakʼobil».
O «xchʼayilal».
Taje jaʼ jun nichimal loʼil ti jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal oy buchʼu chchame.