Xchibal Kronikas 29:1-36

  • Esekias, ajvalil ta Juda (1, 2)

  • Li kʼusitik la spas Esekiase (3-11)

  • Laj yichʼ chʼubael li temploe (12-19)

  • Lik xchaʼpas yabtelik li ta temploe (20-36)

29  Li Esekiase+ yichʼoj 25 jabil kʼalal och ta ajvalile, 29 jabil ajvalilaj li ta Jerusalene. Li smeʼe Abias sbi, jaʼ stseb li Sakariase.+  Li Esekiase jaʼ la spas-o li kʼusi tukʼ chil ta sat Jeova+ jech kʼuchaʼal la spas li David ti jaʼ smoltote.+  Li ta sba jabil yochel ta ajvalile, li ta sba ue, la sjambe li stiʼtak sna Jeovae xchiʼuk la xchaʼmeltsan.+  Vaʼun, te la stsob ta kaye* li paleetik xchiʼuk jlevietike ti te xkom ta slokʼeb kʼakʼale.  Xi laj yalanbee: «Chikintabeikun, jlevietik. Chʼultajeso abaik+ xchiʼuk chʼultajesik li sna Jeova Dios yuʼun amoltotakike, lokʼesik ta chʼulna xtok li kʼusitik ibal sbae.*+  Yuʼun li jtot jmeʼtike muʼyuk tukʼ xakʼ sbaik xchiʼuk jaʼ la spasik li kʼusi chopol chil ta sat li Jeova Dios kuʼuntike.+ La stenik komel xchiʼuk la svalopatinik komel,+ jech xtok, la skʼejpʼun* lokʼel satik ta stojolal li axibalna yuʼun Jeovae.  La smakbeik stiʼtak li ochebale+ xchiʼuk la stupʼik li kantiletike.+ Muʼyuk xa la xchikʼik pom+ xchiʼuk muʼyuk xa laj yakʼbeik chikʼbil matanal+ li Sdios Israel ti bu chʼule.  Jaʼ yuʼun, li Jeovae ilin ta stojolal li Juda xchiʼuk Jerusalene,+ jech oxal li kʼusitik laj yakʼ kʼotuk ta stojolalike chiʼik-o li krixchanoetike, labal chilik xchiʼuk chpiobajik-o* jech kʼuchaʼal chavil ta asat atukik avie.+  Laj yichʼik milel ta espada li jmoltotaktike,+ vaʼun batik ta chukel li kol jnichʼontike xchiʼuk li kajniltike.+ 10  Avie, oy ta koʼonton ta jpas trato xchiʼuk li Jeova Dios yuʼun Israele+ sventa xnamaj ta jtojolaltik li skʼakʼal yoʼontone. 11  Kuni nichʼnabtak, maʼuk xa yorail ta jkuxtik, yuʼun li Jeovae laj xa stʼujoxuk yoʼ te xavaʼiik ta yeloval sventa xatunik ta stojolal+ xchiʼuk sventa xachikʼbeik smoton ti xtomet noʼox muyel xchʼailale».*+ 12  Vaʼun, likik ta abtel li jlevietike: li ta jkoatetike+ jaʼik Maat xnichʼon Amasai xchiʼuk Joel xnichʼon Asarias; li ta jmerarietike+ jaʼik Kis xnichʼon Abdi xchiʼuk Asarias xnichʼon Jealelel; li ta jguersonetike+ jaʼik Joa xnichʼon Sima xchiʼuk Eden xnichʼon Joa; 13  li ta xnichʼnabtak Elisafane jaʼik Simri xchiʼuk Jeuel; li ta xnichʼnabtak Asafe+ jaʼik Sakarias xchiʼuk Matanias; 14  li ta xnichʼnabtak Emane+ jaʼik Jeiel xchiʼuk Simei; li ta xnichʼnabtak Jedutune+ jaʼik Semaya xchiʼuk Usiel. 15  La stsob li yermanotakike xchiʼuk la xchʼultajes sbaik, laje tal xchʼubabeik li sna Jeova+ jech kʼuchaʼal laj yal ajvalil ti jaʼ ta smantal Jeovae. 16  Li paleetike och xchʼubabeik li sna Jeovae, la sjipik lokʼel li kʼusitik ibal sba la staik ta sna Jeovae, te laj yakʼik ta yamakʼil*+ stemplo Jeova. Laje, jaʼ xa laj yichʼik lokʼel li jlevietike, te bat yakʼik ta stenlejaltik Sedron.+ 17  Jaʼ yuʼun, li ta sba kʼakʼal ta sba ue lik xchʼultajesik li temploe. Li ta xvaxakibal kʼakʼal yuʼun li sba ue, te kʼotik li ta yochebal sna Jeovae.+ Vaxakib kʼakʼal la xchʼultajesik li sna Jeovae, vaʼun tsuts yuʼunik li ta 16 yuʼun li sba ue. 18  Kʼalal tsuts yuʼunike bat skʼelik li ajvalil Esekiase, xi laj yalbeike: «Laj xa jchʼubakutik li sna Jeovae, li skajleb chikʼbil matanale+ xchiʼuk skotol li kʼusitik te chtune+ xchiʼuk li mexa ti bu chichʼ akʼel li latsbil pane*+ xchiʼuk skotol li kʼusitik te chtune. 19  Laj xa jchapankutik xchiʼuk laj xa jchʼultajeskutik+ skotol li kʼusitik la slokʼes li Akas ti muʼyuk tukʼ echʼ+ ta ajvalile, te xa oy ta yeloval skajleb smoton Jeova». 20  Sob lik li ajvalil Esekiase xchiʼuk la stsob li bankilaletik ta jteklume, vaʼun muyik batel ta sna Jeova. 21  Yikʼojik batel vukot tot vakax, vukot tot chij, vukot chʼiom tot chij xchiʼuk vukot tot tentsun ti jaʼ chkʼot ta matanal sventa smul li ajvalil xchiʼuk yutsʼ yalal xchiʼuk ti bu tspas mantale, sventa smul li Judae+ xchiʼuk ti bu chʼule. Jaʼ yuʼun, laj yalbe li paleetik ti jaʼ snitilulal Aaron ti akʼo te xakʼik ta matanal li ta skajleb smoton Jeovae. 22  Li paleetike la smilik li vakaxetike+ xchiʼuk te la svijbeik xchʼichʼel li ta skajleb matanale;+ laje la smilik li tot chijetike xchiʼuk te la svijbeik xchʼichʼel li ta skajleb matanale; la smilik li chʼiom tot chijetike xchiʼuk te la svijbeik xchʼichʼel li ta skajleb matanale. 23  Laje, laj yikʼik tal ta stojolal ajvalil xchiʼuk tsobobbail li tot tentsunetik ti chichʼ akʼel sventa mulile, vaʼun laj yakʼ skʼobik ta sba. 24  Li paleetike la smilik li tot tentsunetike. Li xchʼichʼele laj yakʼik ta matanal sventa mulil li ta sba skajleb matanale sventa staik perton sjunul li jteklum Israele, yuʼun jech laj yal ajvalil ti jaʼ sventa skotol Israel li chikʼbil matanal xchiʼuk li matanal sventa mulile. 25  Kʼalal jaʼo jech tspasike, laj yalbe jlevietik ti te akʼo svaʼan sbaik ta sna Jeova xchiʼuk simbaloik,* stijobiltak son ti oy yakʼiltake xchiʼuk s-arpaik,+ yuʼun jech laj yal mantal li David+ xchiʼuk Gad+ ti oy kʼusi ch-akʼbat yil ti nopem xaʼi chalbe ajvalile xchiʼuk jech laj yal mantal li j-alkʼop Natane.+ Yuʼun jech laj yal mantal Jeova ta stojolal li j-alkʼopetik yuʼune. 26  Jaʼ yuʼun, li jlevietike te vaʼalik xchiʼuk te stsakojik li stijobiltak son Davide, yan li paleetike jaʼ stsakojik li okʼesetike.+ 27  Vaʼun, li Esekiase laj yal mantal ti akʼo yakʼik ta skajleb matanal li chikʼbil matanale.+ Kʼalal lik yakʼik li chikʼbil matanale, lik skʼejintaik li Jeovae xchiʼuk lik stij li yokʼesike, jaʼ to chlik stij yokʼesik kʼalal mi lik xa ox stijik li stijobiltak son ajvalil David ta Israele. 28  Kʼalal jaʼo chkʼejinik xchiʼuk kʼalal jaʼo tsjupan li yokʼesike, la snijan sbaik sjunul li tsobobbaile —jaʼ to laj yoʼontonik kʼalal laj yakʼik skotol li chikʼbil matanale—. 29  Kʼalal naka noʼox laj yoʼontonik ta yakʼel li matanale, la skejan spatan sbaik li ajvalil xchiʼuk skotol li buchʼutik te xchiʼukane. 30  Li ajvalil Esekias xchiʼuk li bankilaletike laj yalbeik jlevietik ti akʼo skʼupil kʼoptaik li Jeovae, ti jaʼ akʼo skʼupil kʼoptaik-o li salmoetik yuʼun David+ xchiʼuk Asaf+ ti oy kʼusi ch-akʼbat yile. Jaʼ yuʼun, xkuxet tajek yoʼontonik lik skʼupil kʼoptaik xchiʼuk la skejan spatan sbaik. 31  Xi laj yal li Esekiase: «Avie, voʼoxuk ti vokʼbiloxuk yuʼun* Jeovae, laʼik xchiʼuk ichʼik tal milbil matanal xchiʼuk matanal sventa stojel ta vokol li ta sna Jeovae». Jech oxal, sjunul li tsobobbaile laj yichʼik tal li milbil matanale xchiʼuk li matanal sventa stojel ta vokole. Oy buchʼutik lokʼ ta yoʼontonik yichʼel tal chikʼbil matanal xtok.+ 32  Ti kʼu yepal li chikʼbil matanal laj yakʼik li tsobobbaile jaʼ 70 ta kot vakax, sien ta kot tot chij xchiʼuk chib sien ta kot chʼiom tot chij. Skotol taje jaʼ la xchikʼbeik ta smoton Jeova.+ 33  Sventa li chʼul matanale jaʼ vakib sien ta kot vakax xchiʼuk oxmil ta kot chij. 34  Pe muʼyuk ep paleetik sventa xchobeik snukulil li kʼusi chichʼ akʼel ta chikʼbil matanale, jaʼ yuʼun jaʼ koltavanik li yermanotakik ti jaʼik jlevietik+ jaʼ to ti kʼuxi tsuts yuʼunik yakʼel li matanale xchiʼuk jaʼ to ti kʼalal laj xa ox xchʼultajes sbaik li paleetike,+ yuʼun li jlevietike jaʼ mas yakʼoj ta yoʼontonik* ti chchʼultajes sbaike, jaʼ mu jechuk li paleetike. 35  Jech xtok, oy ep chikʼbil matanal,+ xepuʼal matanal sventa jun oʼontonal+ xchiʼuk ep matanal vino ti chichʼ akʼel xchiʼuk li chikʼbil matanale.+ Jaʼ jech chaʼlik* li abtelal ta sna Jeovae. 36  Jaʼ yuʼun, li Esekias xchiʼuk sjunul li jteklume xkuxet tajek yoʼontonik ta skoj ti la skolta steklumal+ li melel Diose, yuʼun ta junchib noʼox kʼakʼal kʼot ta pasel skotol taje.

Tsʼibetik ta yok vun

O «chʼivit; ti bu oy ep krixchanoetik».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «stsʼepʼun».
O «chlabanvanik-o; chuxubajik-o».
O «xchʼayilale».
O «stiʼ». Kʼelo Glosario, amakʼ.
Jaʼ xkaltik, pan ti akʼbil ta stojolal Diose.
Li jpʼel kʼop ta ebreoe jaʼ chalbe skʼoplal stijobil son ti pasbil ta takʼine xchiʼuk ti set-sete, ti xchakʼluj to kʼalal tsnupʼ sbae.
Literal «ti anojesoj akʼobik sventa».
Literal «tukʼ yoʼontonik».
O «chapaj».