Xchibal sventa Korintios 4:1-18

  • Xojobal lekil aʼyejetik (1-6)

    • Makbil snopbenik li buchʼutik maʼuk jchʼunolajeletike (4)

  • Kʼulejal oy ta kʼib ti patbil ta achʼele (7-18)

4  Jaʼ yuʼun, ta skoj li kʼuxubinel kichʼojkutike, jtaojkutik li abtelal liʼe, muʼyuk chilubtsajkutik;  ti kʼusie, laj xa kiktakutik spasel li kʼusitik kʼexlalik sbae, li kʼusitik mukul skʼoplale, ti muʼyuk chiloʼlavankutike, muʼyuk ta jsokeskutik li skʼop Diose,+ jaʼ noʼox chkakʼkutik ta naʼel li kʼusitik melele xchiʼuk lek jkʼoplalkutik ta sat Dios ta sventa sjol yoʼonton skotol krixchanoetik.+  Mi yuʼun pixil skʼoplal li lekil aʼyejetik ta jcholkutike, jaʼ pixil skʼoplal ta stojolal li buchʼutik yakal chlajike,  jech, ta stojolal li buchʼutik maʼuk jchʼunolajeletik ti makbil snopbenik+ yuʼun li dios sventa li balumil liʼe*+ yoʼ mu xjelav xojobal+ li slekil yutsil lekil aʼyejetik ta sventa li Kristo ti jaʼ slokʼol Diose.+  Yuʼun maʼuk yakal chkalbe jba jkʼoplal jtukutik, jaʼ chkalbekutik skʼoplal Jesukristo ti jaʼ Kajvaltike xchiʼuk ti kʼotemunkutik ta amosoik ta skoj li Jesuse.  Yuʼun jaʼ Dios ti xi laj yale: «Sakubuk osil li ta ikʼal osile».+ Jech xtok, sakubtasoj koʼontonkutik sventa xakʼ xojobal+ li slekil yutsil yojtikinobil Dios ta stojolal li Kristoe.  Akʼo mi jech, akʼbilunkutik li abtelal tsots skʼoplal liʼe akʼo mi jechunkutik kʼuchaʼal kʼib patbil ta achʼel*+ ti noj ta kʼulejal+ sventa maʼukuk kuʼunkutik xkʼot li juʼelal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe, yuʼun likem tal ta stojolal Dios.+  Ep ta tos kʼu yelan ta jta jvokolkutik, pe maʼuk ti tstsalunkutike; mu xa jnaʼ kʼusi ta jpaskutik, pe maʼuk skʼan xal ti solel mu xa stakʼ bu xilokʼkutike;*+  chkichʼkutik kontrainel, pe muʼyuk chkichʼkutik iktael;+ chkichʼkutik jipel ta lum, pe muʼyuk chkichʼkutik lajesel.+ 10  Skotol ora stsʼik kuʼun ta jbekʼtalkutik li tsatsal vokolil jech kʼuchaʼal la stsʼik li Jesuse+ sventa xvinaj ta jbekʼtalkutik li xkuxlejal Jesus eke. 11  Voʼonkutik ti kuxulunkutike jkʼelojbekutik sat skotol ora lajelal+ ta skoj li Jesuse sventa te xvinaj xkuxlejal Jesus ek li ta jbekʼtalkutik ti snaʼ xchame. 12  Jaʼ yuʼun, yakal ch-abtej lajelal ta jtojolalkutik, yan li voʼoxuke yakal ch-abtej kuxlejal ta atojolalik. 13  Ta skoj ti koʼol oy ta koʼontonkutik li xchʼunel oʼontonal jech kʼuchaʼal ti xi tsʼibabil skʼoplale: «Laj kakʼ xchʼunel koʼonton, jaʼ yuʼun likʼopoj» ti xie,+ jech laj kakʼ xchʼunel koʼontonkutik ek, jaʼ yuʼun chikʼopojkutik, 14  yuʼun jnaʼojkutik ti buchʼu la xchaʼkuxes Jesuse jech chchaʼkuxesunkutik ek xchiʼuk jmoj tsvaʼanutik ta stojolal.+ 15  Jaʼ sventa alekilalik skotol li kʼusitik taje sventa x-epaj to batel mas li slekil yutsil oʼontonale, yuʼun yantik x-epaj batel li buchʼutik yakal tstojik ta vokol ta sventa li smukʼulal Diose.+ 16  Jaʼ yuʼun, mu me xijlubtsaj. Akʼo mi yakal chlaj batel li jpat jxokontik ta skoj ti krixchanoutike, jujun kʼakʼal yakal ch-achʼub batel li jnopbentik xchiʼuk koʼontontike. 17  Yuʼun akʼo mi jlikel noʼox xchiʼuk mi muʼyuk tsots li vokolile,* lek chbat jkʼoplaltik yuʼun ti mas to toj mukʼ skʼoplale xchiʼuk te oy-o sbatel osil;+ 18  yuʼun maʼuk te batem jsatik ta sventa li kʼusitik xkiltike, jaʼ te batem jsatik ta sventa li kʼusitik mu xkiltike.+ Yuʼun li kʼusitik xkiltike snaʼ xlaj, pe li kʼusitik mu xkiltike te oy-o sbatel osil.

Tsʼibetik ta yok vun

O «li kʼusitik oy avie». Kʼelo Glosario, li kʼusitik oy ta balumile.
O «jarra patbil ta achʼel».
O jaʼ van skʼoplal «maʼuk skʼan xal ti te xa chi-alubkutike».
O «prevae».