Xchibal sventa Korintios 3:1-18

  • Vun ti lek chal jkʼoplaltike (1-3)

  • Smukʼulal achʼ trato ti mas tsots skʼoplale (7-18)

3  ¿Mi yuʼun van lek xa chkalbe jba jkʼoplalkutik ta atojolalik yan velta? ¿O mi yuʼun van chakʼanik chkakʼ jvunkutik ti lek xa chal jkʼoplalkutik jech kʼuchaʼal tspas junantik krixchanoetike? ¿O mi voʼoxuk van skʼan xavakʼik jvunalkutik?  Voʼoxuk kʼotemoxuk ta jvunkutik+ ti tsʼibabil ta koʼontonkutike, ojtikinbil xchiʼuk kʼelbil ta skotol krixchanoetik.  Yuʼun chavakʼ ta ilel atukik ti svunoxuk Kristo ti voʼonkutik jtsʼibaojkutik ta atojolalik kʼuchaʼal jtunelunkutike,+ maʼuk ta tinta tsʼibabil, ta xchʼul espiritu jun kuxul Dios tsʼibabil, maʼuk ta pechpech ton tsʼibabil,+ ta oʼontonal tsʼibabil.+  Pe ta sventa taje jpatoj koʼontonkutik ta stojolal Dios ta sventa li Kristoe.  Maʼuk yakal chkalkutik ti ta jtojolalkutik lek tajek chapalunkutik ta spasel li abtelal taje, yuʼun jaʼ koliyal Dios ti jech ta jpaskutike,+  jaʼ li buchʼu lek xchapanojunkutik sventa xikʼotkutik ta jtunel ta sventa li achʼ tratoe,+ maʼuk ta tsʼibabil mantal,+ ta chʼul espiritu; yuʼun li tsʼibabil mantale chal ti chijchame,+ yan li chʼul espiritue chakʼ kuxlejal.+  Jech oxal, li Mantal ti chakʼ lajelal xchiʼuk ti laj yichʼ tsʼibael ta letra li ta tonetike,+ ti oy smukʼulal vul ti muʼyuk bu xuʼ yuʼunik skʼelbel sat Moises li xnichʼnab Israel ta skoj li smukʼulal ta sate,+ li mukʼulal taje chichʼ lajesel,  jech oxal mi oy toʼox smukʼulal li Mantale, mas to me oy smukʼulal+ li kʼusi tspas li chʼul espiritue.+  Yuʼun mi ayan smukʼulal+ li tsʼibabil mantal ti chal ti chijchame,+ ¡mas to me oy smukʼulal li kʼusi tspas tukʼilale!+ 10  Jech, laj yichʼ pojbel smukʼulal li kʼusi oy toʼox smukʼulal echʼ kʼuk sjalile, jaʼ la spoj li kʼusi mas oy smukʼulale.+ 11  Yuʼun mi oy smukʼulal och tal+ li kʼusi chichʼ lajesele, ¡mu xa noʼox albajuk smukʼulal li kʼusi te oy-oe!+ 12  Jech oxal, ta skoj ti jech oy spatobil koʼontontike,+ jamal chijkʼopoj, 13  mu jechuk ta jpastik kʼuchaʼal la spas Moises kʼalal la xpix ta pokʼ sat+ sventa mu xilik li xnichʼnab Israel li kʼusi chkʼot ta pasel mi laj yichʼ lokʼesel li kʼusi chichʼ lajesele. 14  Pe mak snopbenik.+ Yuʼun kʼalal to avi muʼyuk jolbil-o li xpix satik ta voʼne kʼalal chichʼ kʼelel li voʼneal tratoe,+ yuʼun jaʼ noʼox xuʼ xichʼ jolel ta stojolal li Kristoe.+ 15  Jech, yuʼun jech-o kʼalal to avi ti pixil-o yoʼontonik+ kʼalal chichʼ kʼelel li tsʼibetik yuʼun Moisese.+ 16  Pe chlokʼ xpix kʼalal tsutik ta stojolal li Jeovae.*+ 17  Yuʼun li Jeovae* jaʼ jun kuxlejal ti mu xvinaje;+ xchiʼuk kolemik li buchʼutik yichʼojbeik li xchʼul espiritu Jeovae.*+ 18  Muʼyuk pixil jsat jkotoltik, yuʼun jechutik kʼuchaʼal nen ti chojobaj kuʼuntik li smukʼulal Jeovae.* Kʼalal jaʼo jech ta jpastike, jaʼo chkichʼtik kʼatajesel sventa xijkʼot kʼuchaʼal slokʼol, chijxojobaj-o batel mas jech kʼuchaʼal li Jeova* ti jaʼ jun kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelele.*+

Tsʼibetik ta yok vun

O jaʼ van skʼoplal «tspas li s-espiritu Jeovae».