Baʼyel sventa Korintios 8:1-13

  • Veʼlil ti akʼbil ta smoton santoetike (1-13)

    • «Jun noʼox Dios oy kuʼuntik» (5, 6)

8  Jech xtok, ta sventa li veʼlil akʼbil ta smoton santoetike,+ xkojtikinbetik smelolal jkotoltik.+ Li yojtikinobile xuʼ xijtoyet xa chkaʼi jbatik yuʼun, yan li kʼanelale jaʼ tstsatsubtasvan.+  Mi oy buchʼu tsnop ti oy kʼusi snaʼe, mu to me xojtikin skotol.  Pe mi oy buchʼu skʼanoj li Diose, ojtikinbil me yuʼun li Diose.  Pe ta sventa li slajesel veʼlil akʼbil ta smoton santoetike, jnaʼojtik ti muʼyuk sbalil ta balumil li santoetike+ xchiʼuk ti kʼajomal noʼox oy jun Diose.+  Akʼo mi oy buchʼutik ti diosetik chichʼik albel ta alele, mi ta vinajel o mi ta sba balumil,+ jech kʼuchaʼal ep diosetik xchiʼuk ajvaliletik ta alele,  ta melel, jun noʼox Dios+ oy kuʼuntik, jaʼ li Totile,+ jaʼ li buchʼu yakʼoj skotol li kʼusitik oye xchiʼuk ti jaʼ yuʼunutike;+ jun noʼox Kajvaltik oy xtok, jaʼ li Jesukristoe, jaʼ ta sventa ti meltsaj skotol li kʼusitik oye+ xchiʼuk jaʼ ta sventa ti oyutike.  Pe mu skotoluk xojtikinik taje.+ Ta skoj ti chichʼik toʼox ta mukʼ santoe, oy junantik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal akʼbil ta smoton santo chaʼiik li kʼusi tslajesike,+ vaʼun ikʼ chkom sjol yoʼontonik ta skoj ti kʼunike.+  Pe muʼyuk bu tsnopajesutik mas ta stojolal Dios li kʼusi ta jlajestike;+ mi muʼyuk ta jlajestike, muʼyuk kʼusi skʼan kuʼuntik, mi ta jlajestik xtoke, muʼyuk kʼusi ta jtatik-o.+  Pe kʼelo-o me abaik lek ti mu me smak-o* yakan avuʼunik li buchʼutik kʼunik ta skoj ti oy aderechoik stʼujele.+ 10  Yuʼun mi laj yiloxuk ti te yakal chaveʼik ta stemplo santoetik voʼoxuk ti oy lek yojtikinobil avuʼunike, ¿mi mu van sok sjol yoʼonton avuʼunik li buchʼu kʼun ti lek xa chaʼi tslajes ek li veʼlil akʼbil ta smoton santoetike? 11  Jaʼ yuʼun, ta skoj ti oy yojtikinobil avuʼune, ta sok li jun krixchano ti kʼune, jaʼ li avermano ti cham Kristo ta stojolale.+ 12  Kʼalal jech chasaʼ amulik ta stojolal li avermanotakike xchiʼuk ti chayayijesbeik li sjol yoʼontonik ti kʼune,+ yakal chasaʼ amulik ta stojolal li Kristoe. 13  Jech oxal, mi chmak-o* yakan kermano li kʼusi ta jlajese, mu xa bu ta jtiʼo bekʼet sventa mu xmak yakan li kermanoe.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «stʼabes-o».
O «chtʼab-o».