Baʼyel sventa Korintios 5:1-13

  • «Oy buchʼu chmulivaj» (1-5)

  • Tsitʼes skotol votsʼbil arina akʼo mi jutuk noʼox li levadurae (6-8)

  • Lokʼesik li buchʼu toj chopole (9-13)

5  Ta melel, chvinaj loʼil ti oy buchʼu chmulivaj*+ avuʼunike, taje mi jaʼuk jech tspasik li ta yan lumetike: ti oy jun vinik ti nakal xchiʼuk* yajnil stote.+  ¿Mi xatoyetik ta skoj taje? ¿Mi mu masuk van lek ti xavat avoʼontonik+ sventa xichʼ lokʼesel ta atojolalik li vinik ti jech tspase?+  Akʼo mi chʼabal te oyun xchiʼuk jbekʼtal, te oy li koʼontone, xkoʼolaj kʼuchaʼal te oyun ta atojolalik ta melel, yuʼun laj xa jchapan li vinik ti mulivaje.  Kʼalal tsoboloxuk ta sbi li Kajvaltik Jesuse, anaʼojik ti te oy koʼonton ta atojolalik xchiʼuk li sjuʼel Kajvaltik Jesuse.  Li kʼusi skʼan xapasike jaʼ ti xavakʼik ta skʼob Satanas+ li vinik taje sventa xlaj li mulil ti laj yichʼ ochel ta tsobobbaile yoʼ lekuk-o snopben li tsobobbail li ta skʼakʼalil Kajvaltike.+  Mu lekuk ti xtoyet xa chavaʼi abaike. ¿Mi yuʼun mu xanaʼik ti tspuk sba ta skotol votsʼbil arina akʼo mi jutuk noʼox li levadurae?*+  Lokʼesik li mol levadurae sventa xakʼotik ta achʼ votsʼbil arina yoʼ muʼyuk kʼusi xasitʼesoxuk. Yuʼun ta melel kʼot xa ta milbil matanal+ sventa Kʼin Koltael+ kuʼuntik li Kristoe.  Jaʼ yuʼun, li ta kʼine+ mu jtunestik mol levadura xchiʼuk mu jtunestik levadura ti jaʼ chakʼ ta ilel mulil xchiʼuk li choplejale, jaʼ noʼox skʼan jlajestik pan ti muʼyuk slevadurail ti jaʼ chakʼ ta ilel li kʼusi lek xchiʼuk li kʼusi melele.  La jtsʼibaboxuk talel ta jkarta ti akʼo xavikta abaik ta xchiʼinel li jmulivajeletike,* 10  pe maʼuk ta jkʼan chkal ti mu xa xuʼ xachiʼinik jsetʼuk* li jmulivajeletik* liʼ ta balumile+ o li buchʼu mu x-echʼ yoʼontonik ta skʼanel li kʼusitike, li j-elekʼetike o li buchʼu chichʼik ta mukʼ santoetike. Ti jechuke, skʼan xalokʼik batel liʼ ta balumile.+ 11  Pe li avie, ta jtsʼibaboxuk tal ti mu xa me xachiʼinik+ ti buchʼu chal ti jaʼ ermanoe, pe ti jaʼ jmulivajele* o li buchʼu mu x-echʼ yoʼonton ta skʼanel kʼusitike,+ li buchʼu chichʼ ta mukʼ santoetike, li jchopol-loʼiltavaneje, li jyakubele+ o li j-elekʼe,+ li buchʼu jech taje mi jaʼuk xachiʼinik ta veʼel. 12  Yuʼun ¿kʼu yuʼun ta jtikʼ jba ta xchapanel li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile? ¿Mi mu voʼoxuk chachapanik li buchʼutik ta tsobobbaile 13  ti jaʼ chchapan Dios li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile?+ «Lokʼesik ta atojolalik li buchʼu toj chopole».+

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta griego kʼope jaʼ porneia. Kʼelo Glosario, mulivajel.
Literal «yikʼojbe».
Kʼelo Glosario, levadura.
Kʼelo Glosario, mulivajel.
O «jutebuk».
Kʼelo Glosario, mulivajel.
Kʼelo Glosario, mulivajel.