Baʼyel sventa Korintios 3:1-23

  • Li jkorintoetike kuxulik to kʼuchaʼal tskʼan li bekʼete (1-4)

  • «Jchiʼil jbakutik ta abtel xchiʼuk li Diose» (5-9)

    • Ta jkoltakutik ta abtel li Diose (9)

  • Kʼusitik chichʼ vaʼanel ti mu snaʼ xkʼakʼe (10-15)

  • «Jaʼoxuk stemplo Dios» (16, 17)

  • Muʼyuk sbalil chil Dios li pʼijilal ta balumile (18-23)

3  Jaʼ yuʼun, kermanotak, kʼalal la jkʼoponoxuke, xakoʼolajik jech kʼuchaʼal li buchʼu mu jechuk kuxul kʼuchaʼal tskʼan li xchʼul espiritu Diose,+ xakoʼolajik jech kʼuchaʼal li buchʼu kuxul kʼuchaʼal tskʼan bekʼete, kʼuchaʼal jun olol+ ta stojolal Kristo.  Yaʼlel chuʼil noʼox laj kakʼ avuchʼik, maʼuk tsatsal veʼlil laj kakʼboxuk, yuʼun muʼyuk to bu tsotsoxuk. Ta melel, muʼyuk bu tsotsoxuk-o kʼalal to tana,+  yuʼun jech to kuxuloxuk jech kʼuchaʼal tskʼan li bekʼete.+ Ta skoj ti cha-itʼixajik xchiʼuk ti chatsak abaik ta kʼope, ¿mi mu jechuk kuxuloxuk jech kʼuchaʼal tskʼan li bekʼete+ chaʼa xchiʼuk mi mu jechuk chapasik jech kʼuchaʼal tspas li krixchanoetike?  Yuʼun kʼalal oy buchʼu xi chale: «Voʼone oyun ta stojolal Pablo», pe li yane xi chale: «Pe li voʼone ta stojolal Apolos»,+ ¿mi mu koʼoloxuk jech kʼuchaʼal li yantike?  ¿Buchʼu jaʼ li Apolose chaʼa? Jech, ¿buchʼu jaʼ li Pabloe? Jaʼik j-abteletik+ ti la skoltaoxuk sventa xakʼotik ta jchʼunolajel jech kʼuchaʼal laj yakʼbe ta jujuntal li Kajvaltike.  Voʼon la jtsʼun,+ Apolos laj yatʼes,*+ pe jaʼ chakʼ chʼiuk li Diose;  jaʼ yuʼun maʼuk tsots skʼoplal li buchʼu tstsʼune mi jaʼuk li buchʼu chatʼese,* jaʼ noʼox tsots skʼoplal li Dios ti jaʼ chakʼ chʼiuke.+  Pe jmoj ch-abtejik* li buchʼu tstsʼun xchiʼuk li buchʼu chatʼese,* akʼo mi jech, ta jujuntal chichʼ smotonik ta sventa li yabtelike.+  Yuʼun jchiʼil jbakutik ta abtel xchiʼuk li Diose. Jaʼoxuk yosil Dios ti yakal chichʼ abtelanele, jpʼej na ti jaʼ svaʼanoj li Diose.+ 10  Jech kʼuchaʼal laj yakʼbun slekil yutsil yoʼonton li Diose, laj kakʼbe lek snakleb li na+ jech kʼuchaʼal tspas li buchʼu pʼij ti sbainoj li abtelale, pe yan xa-o buchʼu tsvaʼan te ta sba li snaklebe. Skʼan me ta jujuntal akʼo yichʼ sba ta mukʼ kʼu yelan yakal tsvaʼan. 11  Yuʼun mi junuk buchʼu xuʼ chakʼbe yan snakleb li nae, jaʼ xa noʼox li snakleb te oye, jaʼ li Jesukristoe.+ 12  Jaʼ yuʼun, mi oy buchʼu ta oro, plata, kʼupil sba ton, teʼ, jobel o mi ta kʼajben tsvaʼan batel ta sba li snakleb nae, 13  chvinaj ta jujuntal kʼu yelan li yabtelike, yuʼun jaʼ te chvinaj mi kʼot li skʼakʼalile, jaʼ tsvinajesvan li kʼokʼe;+ kʼokʼ chakʼ ta ilel kʼu yelan li abtelal la spasik ta jujuntale. 14  Mi te vaʼal kom li yabtel jun krixchano ti la svaʼan ta sba li snakleb nae, tsta smoton; 15  pe mi laj ta kʼokʼ skotol li yabtele, ep kʼusi chlaj yuʼun, pe chkol li stuke; mi jeche, xkoʼolaj kʼuchaʼal chjatav lokʼel ta kʼokʼ. 16  ¿Mi mu xanaʼik ti jaʼoxuk stemplo Dios+ xchiʼuk ti te oy ta atojolalik li xchʼul espiritu Diose?+ 17  Yuʼun mi oy buchʼu tsjinesbe li stemplo Diose, tslajesat yuʼun li Dios eke; yuʼun chʼul li stemplo Diose xchiʼuk voʼoxuk li templo taje.+ 18  Mu me buchʼu sloʼla sba stuk, yuʼun mi oy buchʼu tsnop avuʼunik ti pʼij ta sventa li kʼusitik oy ta balumil liʼe,* bol me akʼo spas sba yoʼ jech pʼij chkʼot. 19  Yuʼun muʼyuk sbalil chil Dios li pʼijilal liʼ ta balumile; yuʼun xi tsʼibabile: «Jaʼ chakʼ ti xpʼaj stukik ta spetsʼik li buchʼutik pʼijike».+ 20  Xi to chal xtoke: «Snaʼoj Jeova* ti muʼyuk sbalil li kʼusitik tsnopik li buchʼu pʼijike».+ 21  Jaʼ yuʼun, muʼyukuk me buchʼu xtoyet xa chaʼi sba ta skoj li kʼusitik tspas yantike; yuʼun jaʼ avuʼunik skotol li krixchanoetike xchiʼuk li kʼusitike, 22  mi Pablo, mi Apolos, mi Sefas,*+ mi balumil, mi kuxlejal, mi lajelal, mi jaʼ li kʼusitik oy avie, mi jaʼ li kʼusitik chtale, jaʼ avuʼunik skotol li kʼusitike; 23  pe jech li voʼoxuk eke jaʼ yuʼunoxuk li Kristoe; jech li Kristo+ eke uʼuninbil yuʼun li Diose.

Tsʼibetik ta yok vun

O «la smalta».
O «tsmaltae».
O «jmoj kʼusi oy ta yoʼontonik».
O «tsmaltae».
O «kʼusitik oy avie». Kʼelo Glosario, li kʼusitik oy ta balumile.
Pedro sbi xtok.