Baʼyel sventa Korintios 13:1-13

  • Li kʼanelale jaʼ jun be ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe (1-13)

13  Mi jech chikʼopoj jech kʼuchaʼal skʼopojel krixchanoetik xchiʼuk mi jech chikʼopoj jech kʼuchaʼal skʼopojel anjeletike, pe mi mu jnaʼ xikʼanvane, xikoʼolaj kʼuchaʼal jset bronse ti jecheʼ noʼox stsʼintsʼune o jun simbalo* ti jecheʼ noʼox toj tsots chnike.  Mi jtaoj jmoton ta yalel albil kʼopetik, mi xkaʼibe skʼoplal skotol li kʼusitik chʼul ti mukul skʼoplale, mi jnaʼojbe skʼoplal skotol li yojtikinobile+ xchiʼuk mi oy xchʼunel koʼonton sventa jlokʼes batel ta yavil li vitse, pe mi mu jnaʼ xikʼanvane, muʼyuk kʼusi jtu un bi.+  Mi chkakʼ skotol kʼusitik oy kuʼun sventa jmakʼlin li yantike+ xchiʼuk mi chkakʼ jkuxlejal ti ximuyubaj xa yuʼune, pe mi mu jnaʼ xikʼanvane,+ mi jsetʼuk* kʼusi ta jtabe sbalil un bi.  Li kʼanelale+ xmalaj yuʼun+ xchiʼuk lek yoʼonton.+ Li kʼanelale mu snaʼ x-itʼixaj,+ muʼyuk chakʼ sba ta ichʼel ta mukʼ xchiʼuk muʼyuk xtoyet xa chaʼi sba,+  maʼuk ti mu xichʼ smelolal ti kʼu yelan tspas sbae,*+ maʼuk tsaʼ li kʼusi lek chaʼi stuke+ xchiʼuk muʼyuk ch-ilin ta anil.+ Muʼyuk chchap batel li kʼusi chopol tspasbate.+  Maʼuk xkuxet-o yoʼonton li kʼusi muʼyuk tukʼe,+ jaʼ xkuxet-o yoʼonton li kʼusi melele.  Stsʼik yuʼun skotol li kʼusitike,+ xchʼun yuʼun skotol,+ spatoj yoʼonton ta skotol+ xchiʼuk xkuch yuʼun skotol.+  Li kʼanelale mu xlaj-o skʼoplal. Pe ta xlaj skʼoplal mi jtaoj jmotontik ta yalel albil kʼopetike; ta xpaj skʼoplal mi chijkʼopoj ta yan kʼopetike;* ta xlaj skʼoplal mi oy yojtikinobil kuʼuntike.  Yuʼun muʼyuk lek tsʼakal li yojtikinobil kuʼuntike+ xchiʼuk muʼyuk tsʼakal chkaltik batel li albil kʼope; 10  pe mi vul ta lokʼel li kʼusi lek tsʼakale, jaʼ chlaj skʼoplal li kʼusi muʼyuk lek tsʼakale. 11  Jech toʼox chikʼopoj kʼuchaʼal olol kʼalal ololun toʼoxe, jech toʼox ta jnop kʼuchaʼal olol, jech toʼox chirasonaj kʼuchaʼal olol; pe avi ti vinikun xae laj xa kikta li stalelal olole. 12  Yuʼun li avie, mu xkiltik lek jech kʼuchaʼal ti mu xkiltik lek li kʼusi ta jkʼeltik ta nen ti pasbil ta takʼine, pe ta jelavele, chkiltik xa lek. Li avie, mu to xkojtikin lek, pe ta jelavele, chkojtikin xa lek jech kʼuchaʼal xiyojtikinun lek li Diose. 13  Pe oy oxtos ti te chkom-oe: jaʼ li xchʼunel oʼontonale, li spatobil oʼontonale xchiʼuk li kʼanelale; pe li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ li kʼanelale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Li jpʼel kʼop ta griegoe jaʼ chalbe skʼoplal stijobil son ti pasbil ta takʼine xchiʼuk ti set-sete, ti xchakʼluj to kʼalal tsnupʼ sbae.
O «jutebuk».
O «ti tsots stalelale».
Jaʼ xkaltik, ta skʼelobil juʼelal chkʼopojik ta yan kʼopetik.