Baʼyel Juan 5:1-21

  • Li xchʼunel oʼontonal ta stojolal Jesuse tspas ta kanal li balumile (1-12)

    • Kʼusi smelolal ti jkʼanojtik Diose (3)

  • Jpat koʼontontik ta sjuʼel li orasione (13-17)

  • Jkʼel jbatik ta stojolal li krixchanoetik ti toj chopolike (18-21)

    • «Skotol li krixchanoetike oyik ta sjuʼel li Satanase» (19)

5  Vokʼem ta stojolal Dios skotol li buchʼu xchʼunoj ti jaʼ Kristo li Jesuse,+ jech xtok, skotol li buchʼu skʼanoj Totile skʼanoj xtok li buchʼu te vokʼem ta stojolale.  Liʼe jaʼ senyail mi jkʼanojtik li xnichʼnab Diose:+ jaʼo kʼalal jkʼanojtik li Diose xchiʼuk kʼalal ta jchʼunbetik batel li smantaltake.  Liʼe jaʼ smelolal ti jkʼanojtik li Diose: ti jchʼunbetik li smantaltake;+ mu toj tsotsuk ta chʼunbel li smantaltake,+  skotol li buchʼu* vokʼem ta stojolal Diose tspas ta kanal li balumile.+ Li xchʼunel koʼontontike spasoj xa ta kanal li balumile.+  ¿Buchʼu xuʼ spas ta kanal li balumile?+ ¿Mi mu jaʼuk li buchʼu yakʼoj xchʼunel yoʼonton ti jaʼ Xnichʼon Dios li Jesuse?+  Li Jesukristoe jaʼ li buchʼu lokʼ tal ta stojolal voʼ xchiʼuk chʼichʼe, maʼuk noʼox tal xchiʼuk voʼ,+ moʼoj, yuʼun tal xchiʼuk voʼ xchiʼuk chʼichʼ.+ Jamal yakal chalbe skʼoplal li chʼul espiritue,+ yuʼun jaʼ melel li chʼul espiritue.  Oy oxtos ti jamal chalbeik skʼoplale:  jaʼ li chʼul espiritue,+ li voʼe+ xchiʼuk li chʼichʼe;+ koʼol jamal chal yoxtosalik.  Jchʼamojtik li kʼusi jamal chal krixchanoetike, pe jaʼ mas to mukʼ skʼoplal li kʼusi jamal chal Diose. Liʼe jaʼ li kʼusi jamal chal Diose: ti jamal laj yalbe skʼoplal li Xnichʼone. 10  Li buchʼu oy xchʼunel yoʼonton ta stojolal li Xnichʼon Diose te oy ta yut yoʼonton li kʼusi jamal albile. Li buchʼu muʼyuk yakʼoj xchʼunel yoʼonton ta stojolal Diose kʼotem ta jutkʼop*+ yuʼun li Diose, yuʼun mu xchʼun li kʼusi jamal yaloj Dios ta stojolal Xnichʼone. 11  Liʼe jaʼ li kʼusi jamal albile: ti laj yakʼbutik kuxlejal sbatel osil li Diose,+ li kuxlejal taje te oy ta stojolal li Xnichʼone.+ 12  Li buchʼu chchʼam li Nichʼonile oy xkuxlejal sbatel osil; li buchʼu muʼyuk chchʼam li Xnichʼon Diose muʼyuk xkuxlejal sbatel osil.+ 13  Ti jech ta jtsʼibaboxuk tale jaʼ sventa xanaʼik ti ataojik li kuxlejal sbatel osil+ ta skoj ti avakʼoj xchʼunel avoʼontonik ta sbi li Xnichʼon Diose.+ 14  Liʼe jaʼ li kʼusi jpatoj-o koʼontontik* ta stojolale,+ yuʼun kʼusiuk noʼox ti ta jkʼanbetike chaʼibutik mi jech ta jkʼanbetik jech kʼuchaʼal tskʼan yoʼontone.+ 15  Jech xtok, jpatoj koʼontontik ti chaʼibutik kʼalal oy kʼusi ta jkʼanbetike, jaʼ yuʼun jnaʼojtik ti ta jtatik li kʼusitik la jkʼanbetik ta skoj ti jaʼ la jkʼanbetike.+ 16  Mi oy buchʼu laj yil yermano ti yakal tspas smul ti maʼuk sventa lajelale, akʼo spas orasion ta stojolal, vaʼun ch-akʼbat xkuxlejal yuʼun Dios li jpasmulile,+ jech, jaʼ li buchʼutik tspas smulik ti maʼuk sventa lajelale. Pe oy jun mulil ti jaʼ sventa lajelale.+ Jaʼ yuʼun, chkalbe ti mu me spas orasion ta stojolal mi jaʼ tspas li mulil taje. 17  Mulil skotol li kʼusitik muʼyuk tukʼe,+ akʼo mi jech, oy jun mulil ti maʼuk sventa lajelale. 18  Jnaʼojtik ti muʼyuk tspas smul skotol li buchʼu vokʼem ta stojolal Diose. Pe chchabiat yuʼun li buchʼu vokʼem ta stojolal Diose,* jaʼ yuʼun mu xtaat ta tsakel yuʼun li Satanase.*+ 19  Jnaʼojtik ti likemutik talel ta stojolal Dios li voʼotike, pe skotol li krixchanoetike oyik ta sjuʼel li Satanase.*+ 20  Akʼo mi jech, jnaʼojtik ti tal li Xnichʼon Diose+ xchiʼuk yakʼojbutik jpʼijiltik* sventa xkojtikintik li buchʼu jaʼ melele. Jech xtok, jmoj oy jchiʼuktik li buchʼu jaʼ melel+ ta skoj li Xnichʼon ti jaʼ li Jesukristoe. Taje jaʼ li melel Diose xchiʼuk jaʼ li kuxlejal sbatel osile.+ 21  Kuni nichʼnab, chʼako abaik lokʼel ta stojolal li santoetike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «skotol li kʼusi».
O «jnopkʼop; j-epalkʼop».
O «li kʼusi jamal chkaltik».
Jaʼ xkaltik, li Jesukristo ti jaʼ Xnichʼon Diose.
Literal «li buchʼu toj chopole».
Literal «li buchʼu toj chopole».
Literal «jnopbentik ti xtojobe».