Baʼyel Juan 4:1-21

  • «Akʼik venta mi te likem talel ta stojolal Dios li kʼusi akʼbil ta naʼele» (1-6)

  • Yojtikinel xchiʼuk skʼanel Dios (7-21)

    • «Jaʼ kʼanelal li Diose» (8, 16)

    • «Muʼyuk chijxiʼ mi jkʼanojtik Diose» (18)

4  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, mu me xachʼunik skotol li kʼusi akʼbil ta naʼele,+ jaʼ lek akʼik venta mi te likem talel ta stojolal Dios+ li kʼusi akʼbil ta naʼele, yuʼun ep jloʼlavanej j-alkʼopetik lokʼemik talel li ta balumile.+  Liʼe jaʼ senyail sventa xanaʼik mi te likem talel ta stojolal Dios li kʼusi akʼbil ta naʼele: te likem talel ta stojolal Dios skotol li kʼusi akʼbil ta naʼel mi jamal chalbe skʼoplal ti ay kʼuchaʼal krixchano li Jesukristoe.+  Pe maʼuk te likem talel ta stojolal Dios skotol li kʼusi akʼbil ta naʼel mi muʼyuk jamal chalbe skʼoplal li Jesuse.+ Jech xtok, jaʼ li kʼusi akʼbil ta naʼel ti jech chal li yajkontra Kristoe*+ xchiʼuk ti chichʼ xa alel ta balumil avie.+  Ta stojolal Dios likemoxuk talel li voʼoxuke, kuni nichʼnab, xchiʼuk atsalojik xa li krixchanoetik taje,+ yuʼun jaʼ mas mukʼ skʼoplal li buchʼu te xchiʼukoxuke,+ jaʼ mu sta li buchʼu jmoj oy xchiʼuk balumile.+  Likemik talel ta balumil;+ jaʼ yuʼun jaʼ chalik li kʼusi likem talel ta balumile xchiʼuk ch-aʼibatik yuʼun li balumile.+  Li voʼotike likemutik ta stojolal Diose. Chaʼibutik li buchʼutik chojtikinik Diose;+ pe muʼyuk chaʼibutik li buchʼutik maʼuk te likemik talel ta stojolal Diose.+ Jaʼ yuʼun, xkojtikintik mi jaʼ melel li kʼusi akʼbil ta naʼele xchiʼuk xkojtikintik mi loʼlael li kʼusi akʼbil ta naʼele.+  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, jechuk-o jkʼan jbatik ta jujuntal,+ yuʼun li kʼanelale jaʼ yuʼun li Diose, jech xtok, vokʼem ta stojolal Dios skotol li buchʼu chkʼanvane xchiʼuk xojtikin li Diose.+  Li buchʼu mu xkʼanvane muʼyuk bu yojtikinoj li Diose, yuʼun jaʼ kʼanelal li Diose.+  Jaʼ yuʼun, laj yichʼ akʼel ta ilel ta jtojolaltik li kʼanelal yuʼun Diose, yuʼun la stak talel ta balumil li jun noʼox Xnichʼon+ sventa jtatik li kuxlejal ta stojolale.+ 10  Xi yelan li kʼanelale: mu yuʼunuk voʼotik la jkʼantik li Diose, yuʼun jaʼ la skʼanutik xchiʼuk la stakbutik talel Xnichʼon kʼuchaʼal milbil matanal*+ sventa jmultik yoʼ lek xkil jbatik xchiʼuk li Diose.+ 11  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, mi jech la skʼanutik li Diose, persa skʼan jkʼan jbatik ta jujuntal ek.+ 12  Muʼyuk buchʼu yiloj li Diose.+ Mi jech-o ta jkʼan jbatik ta jujuntale, te chkom-o ta jtojolaltik li Diose xchiʼuk chvinaj lek ti skʼanojutike.*+ 13  Jaʼ yuʼun, li voʼotike jnaʼojtik ti jmoj oyutik-o xchiʼuke, li stuk eke jmoj oy-o jchiʼuktik, yuʼun yakʼojbutik li xchʼul espiritue. 14  Jech xtok, kilojtik ti stakoj talel Xnichʼon li Totil ti jaʼ jkoltavanej yuʼun li balumile xchiʼuk jaʼ yakal chkalbetik skʼoplal.+ 15  Buchʼuuk noʼox ti jamal chalbe skʼoplal ti jaʼ Xnichʼon Dios li Jesuse,+ li Diose jmoj oy-o xchiʼuk li buchʼu jech chale, li buchʼu jech chale jmoj oy-o xchiʼuk li Dios eke.+ 16  Li voʼotike laj xa kojtikintik xchiʼuk jchʼunojtik ti te oy ta jtojolaltik li kʼanelal yuʼun Diose.+ Jaʼ kʼanelal li Diose,+ jech xtok, jmoj oy-o xchiʼuk Dios li buchʼu jech-o chkʼanvane, li Diose jmoj oy-o xchiʼuk ek.+ 17  Ta skoj taje, laj xa yichʼ tukʼibtasel ta jtojolaltik li kʼanelal sventa jamaluk xijkʼopoj*+ li ta skʼakʼalil chapanele, yuʼun jaʼ jechutik liʼ ta balumil ti kʼu yelan li stuk avie. 18  Tspajesutik li xiʼele, pe muʼyuk chijxiʼ mi jkʼanojtik Diose,+ yuʼun tsnuts lokʼel xiʼel li tukʼil kʼanelale. Ta melel, muʼyuk to tukʼibtasbil ta kʼanelal li buchʼu chiʼe.+ 19  Li voʼotike chijkʼanvanutik, yuʼun jaʼ la skʼanutik baʼyel li stuke.+ 20  Mi oy buchʼu xi chale: «Jkʼanoj Dios maʼ voʼone», pe jutkʼop* mi spʼajoj li yermanoe.+ Yuʼun li buchʼu mu skʼan yermano+ ti yiloj ta sate mu stakʼ skʼan Dios ti muʼyuk yiloj ta sate.+ 21  Jaʼ yakʼojbutik li mantal liʼe: akʼo me skʼan yermano xtok li buchʼu skʼanoj Diose.+

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta griego kʼope jaʼ antikristo. Kʼelo Glosario, yajkontra Kristo.
O «matanal sventa skʼanel perton; j-akʼ jun oʼontonal».
Literal «chtukʼib li kʼanelal yuʼun Dios ta jtojolaltike».
O «jpat koʼontontik».
O «jnopkʼop; j-epalkʼop».