Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 6

¿Kʼusi laj yal Vivlia ta sventa li Mesiase?

ALBIL KʼOP

«Li voʼote, Belen Efrata, [...] te chlokʼ tal ta atojolal li buchʼu tspas mantal kuʼun ta Israele».

Mikeas 5:2

SKʼOTEB TA PASEL

«Kʼalal vokʼ xa ox ta Belen ta Judea li Jesus ta skʼakʼalil ajvalil Erodese, talik ta Jerusalen jkʼelkʼanaletik ti likemik tal ta Slokʼeb Kʼakʼale».

Mateo 2:1

ALBIL KʼOP

«Tspukbe sbaik li jkʼuʼ jpokʼe xchiʼuk chakʼik ta suerte li jkʼuʼ jpokʼe».

Salmo 22:18

SKʼOTEB TA PASEL

«Kʼalal laj xa ox sbajik ta jtel teʼ Jesus li soltaroetike, la stambeik li skʼuʼ tslap ta sbae, vaʼun la spasik ta chanlik [...]. Pe li kʼuʼil tslap ta yute muʼyuk stsʼisbenal, yuʼun jalbil sliklej. Jaʼ yuʼun, xi lik yalbe sbaike: ‹Mu jatik, jaʼ lek kakʼtik suerte sventa jkʼeltik buchʼu chichʼ›».

Juan 19:23, 24

 ALBIL KʼOP

«Yakal chchabibe skotol li sbakile; mi junuk sbakil laj yichʼ kʼasbel».

Salmo 34:20

SKʼOTEB TA PASEL

«Kʼalal kʼotik ti bu oy li Jesuse, laj yilik ti chamem xae, jaʼ yuʼun muʼyuk xa la skʼasbeik li yakantake».

Juan 19:33

ALBIL KʼOP

«Oy kʼusi laj yichʼ pajbel ta skoj li jmultike».

Isaias 53:5

SKʼOTEB TA PASEL

«Li jun soltaroe la sjombe xokon ta jun lansa, vaʼun ta anil noʼox lokʼ tal chʼichʼ xchiʼuk voʼ».

Juan 19:34

ALBIL KʼOP

«La stojikun, laj yakʼbeikun 30 ta sep plata».

Sakarias 11:12, 13

SKʼOTEB TA PASEL

«Vaʼun, jun li ta 12 ta voʼ jtakboletike, jaʼ li Judas Iskariote chalbeike, bat skʼel li bankilal paleetike xchiʼuk xi kʼot yale: ‹¿Kʼusi chavakʼbeikun mi laj kakʼ ta akʼobike?›. Laj yalbeik ti chakʼbeik 30 ta sep platae».

Mateo 26:14, 15; 27:5