Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 16

¿Kʼuxi xuʼ xkuch avuʼun li vul oʼontone?

«Akʼbo sbain Jeova li avikatse, vaʼun jaʼ chikot. Mi jaʼuk onoʼox chakʼ yaluk ta lum li buchʼu tukʼe».

Salmo 55:22

«Li kʼusitik snopoj tspas li buchʼutik baxbolike jpʼel skʼoplal lek chkʼot ta pasel, pe jaʼuk li buchʼutik anil noʼox kʼusitik tsnop tspasike jpʼel skʼoplal ch-ikʼatik batel ta povreal».

Proverbios 21:5

«Mu xaxiʼ, yuʼun liʼ jchiʼinojote. Mu xavul avoʼonton, yuʼun voʼon Adiosun. Voʼon ta jtsatsubtasot, jech, voʼon ta jkoltaot, ta melel, ta xkikot lek ta jbatsʼikʼob ti tukʼ kʼusi tspase».

Isaias 41:10

«¿Buchʼu junukal avuʼunik ti xuʼ snatubtas jlikeluk xkuxlejal ta skoj ti chavul avoʼontonike?».

Mateo 6:27

«Jech oxal, mu me xavul avoʼontonik ta sventa li yokʼomale, yuʼun oy kʼusi chakʼ vul oʼonton xtok li ta yokʼomale. Yuʼun xuʼ noʼox ti kʼu yepal vokolil yichʼoj tal jujun kʼakʼale».

Mateo 6:34

 «Sventa xanaʼik stʼujel li kʼusi mas tsots skʼoplale».

Filipenses 1:10

«Mu me kʼusi xavul-o avoʼontonik jsetʼuk, jaʼ lek albeik Dios ta orasion li kʼusi chavul-o avoʼontonike, ta sjunul avoʼontonik xakʼanik vokol xchiʼuk tojik ta vokol kʼalal chapasik orasione; vaʼun li jun oʼontonal yuʼun Dios ti toj echʼ xa noʼox lek ti jaʼ mu sta li snopben krixchanoetike chchabi avoʼontonik xchiʼuk anopbenik ta stojolal li Kristo Jesuse».

Filipenses 4:6, 7