Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 4

¿Mi koʼol kʼusi chal Vivlia xchiʼuk li siensiae?

«Jaʼ chlichʼan batel li vinajel ti bu xokole, muʼyuk kʼusi la stʼuyan-o li balumile».

Job 26:7

«Skotol li ukʼumetike chbein batel ta nab; akʼo mi jech, muʼyuk chnoj li nabe».

Eklesiastes 1:7

«Oy buchʼu ti te nakal ta yakʼol li balumil ti volvole».

Isaias 40:22