Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 8

¿Mi jaʼ van ta smul Dios li vokoliletik ta jnuptantike?

«¡Mi jaʼuk onoʼox bu tsnop tspas kʼusi chopol li melel Diose, mi jaʼuk onoʼox bu tspas kʼusi muʼyuk lek li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune!».

Job 34:10

«Mu me buchʼu xi chal kʼalal tsnuptan prevae: ‹Chakʼun ta preva li Diose›. Yuʼun muʼyuk buchʼu xuʼ xakʼ ta preva ta kʼusitik chopol li Diose, jaʼ jech li Dios eke muʼyuk buchʼu chakʼ ta preva».

Santiago 1:13

«Akʼbeik me sbain skotol li kʼusi chavul-o avoʼontonike, yuʼun oyoxuk ta yoʼonton».

1 Pedro 5:7

«Li kʼusi yaloj Jeova chkʼot ta pasele mu yuʼunuk chjalij jech kʼuchaʼal tsnopik junantike, yuʼun stsʼikojboxuk to, mu skʼan ti oy buchʼu xbat ta lajelal junuke; moʼoj, li kʼusi tskʼane jaʼ ti xasutes avoʼonton akotolike».

2 Pedro 3:9