Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 10

¿Kʼusi chal Vivlia ti chkʼot ta pasel ta mas jelavele?

«Chuʼuninik balumil li buchʼutik tukʼike xchiʼuk te chkuxiik-o sbatel osil».

Salmo 37:29

«Li balumile te oy-o sbatel osil».

Eklesiastes 1:4

«Li Diose ta slajesbe skʼoplal ta sbatel osil li lajelale xchiʼuk ta skus lokʼel skotol yaʼlel satil li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale».

Isaias 25:8

«Li vaʼ kʼakʼale, chjam satik li maʼsatetike xchiʼuk chjam xchikinik li pakʼchikinetike. Li vaʼ kʼakʼale, ta xpʼitomajik kʼuchaʼal teʼtikalchij li koxoetike xchiʼuk ch-avanik ta muyubajel li umaʼetike. Ta xlik lokʼuk tal voʼ li ta takixokol balumile xchiʼuk ch-ayan ukʼumetik li ta stenlejaltik ti takin tajeke».

Isaias 35:5, 6

«Tskusbat skotol yaʼlel satik yuʼun li Diose, muʼyuk xa lajelal, muʼyuk xa at-oʼonton, muʼyuk xa okʼel ta skoj vokolil xchiʼuk mi jaʼuk xa kʼusi kʼux chkaʼitik. Jelav xa skʼoplal skotol li kʼusitik oy toʼoxe».

Apokalipsis 21:4

 «Ta xlik svaʼan snaik sventa te chnakiik, ta stsʼun s-uvaik sventa tslobeik sat. Muʼyuk bu tsvaʼanik naetik ti yan-o xa buchʼu te chnakie mi jaʼuk tstsʼunolajik ti yan-o xa buchʼu tslajesbe sate. Yuʼun ti kʼu sjalil kuxul li jtekʼ teʼe, jaʼ jech sjalil chkuxi li jteklumale xchiʼuk ta skʼupinik lek yabtel skʼobik li buchʼutik jtʼujoje».

Isaias 65:21, 22