Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 3

¿Buchʼu la stsʼiba li Vivliae?

«Li Moises une la stsʼiba skotol li kʼusitik laj yal Jeovae».

Eksodo 24:4

«Li Daniele vaychinaj, oy kʼusi laj yil ta snopben kʼalal jaʼo te puchʼul ta steme. Vaʼun, la stsʼiba li kʼusi la xvaychine; lek xcholet la stsʼiba skotol li kʼusi laj yile».

Daniel 7:1

«La achʼamik kʼalal la jcholbotkutik li skʼop Diose, pe mu jechuk la achʼamik kʼuchaʼal skʼop krixchanoetik, yuʼun jech la achʼamik ti kʼu onoʼox yelan ta melele, ti jaʼ skʼop Diose».

1 Tesalonisenses 2:13

«Laj yakʼ ta naʼel Dios skotol li Tsʼibetike xchiʼuk toj jtunel sventa chanubtasel».

2 Timoteo 3:16

«Mu ta yoʼontonuk krixchanoetik ti jech laj yichʼ alel li albil kʼopetike, moʼoj, yuʼun likem talel ta stojolal Dios li kʼusi laj yal li viniketik kʼalal tijbat yoʼontonik yuʼun li chʼul espiritue».

2 Pedro 1:21