Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 1

¿Buchʼu jaʼ li Diose?

«Akʼo snaʼik krixchanoetik ti jaʼ Jeova li abie, ti voʼot noʼox atuk ti Buchʼu toj toyol oyot ta spʼejel balumile».

Salmo 83:18

«Naʼik ti jaʼ Dios li Jeovae. Jaʼ la spasutik xchiʼuk jaʼ yuʼunutik».

Salmo 100:3

«Voʼon Jeovaun, taje jaʼ jbi; muʼyuk chkakʼ ta yan li jmukʼulale, muʼyuk chkakʼ ti jaʼ xichʼ kʼupil kʼoptael li lokʼoletike».

Isaias 42:8

«Skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae jaʼ chkol».

Romanos 10:13

«Ta melel, oy buchʼu svaʼanoj li jujupʼej nae, pe jaʼ spasoj Dios skotol li kʼusitik oye».

Ebreos 3:4

 «Toyo muyel asatik li ta vinajele xchiʼuk kʼelavilik. ¿Buchʼu spasoj li kʼusitik te oye? Jaʼ li buchʼu tsbeiltas kʼuchaʼal soltaroetik li kʼusitik tee xchiʼuk ti xchapoj lek kʼu yepal oye; ta skʼopon ta sbi skotolik. Ta skoj ti toj echʼ noʼox yipe xchiʼuk ti toj labal sba li sjuʼele, mi jpʼejuk ta xchʼay batel».

Isaias 40:26