Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 A7-D

Li kʼusitik la spas Jesus kʼalal ay ta balumile: la spas epal abtelal ta Galilea (xchaʼvokʼal)

KʼUSI ORA

BU

KʼUSI KʼOT TA PASEL

MATEO

MARKOS

LUKAS

JUAN

Sjabilal 31 o 32

Yosilal Kapernaum

Laj yalbe skʼoplal lokʼolkʼopetik sventa Ajvalilal li Jesuse

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Nab Galilea

La spajes ikʼaloʼ ta varko li Jesuse

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Yosilal Gadara

Laj yalbe pukujetik ti x-ochik ta chitometike

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Te van ta Kapernaum

La xpoxta jun ants ti mu xmak xchamele; la xchaʼkuxesbe stseb Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

La xpoxta maʼsat xchiʼuk pakʼchikin

9:27-34

     

Nasaret

Laj yichʼ pʼajel yan velta ta slumal stuk

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Yoxibal velta bat ta Galilea; la stak batel yajtakboltak yoʼ xpuk mas skʼoplal li aʼyejetike

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiades

La xtuchʼbe sjol Juan J-akʼ-ichʼvoʼ li Erodese; xiʼ ta skoj Jesus li Erodese

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Sjabilal 32 kʼalal nopol xa ox li Kʼin Koltaele (Jn 6:4)

Kapernaum (?); ta snoroesteal nab Galilea

Sutik tal ta cholmantal li jtakboletike; la smakʼlin voʼmil viniketik li Jesuse

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Snoroesteal nab Galilea; Jenesaret

Tskʼan chchotanik ta ajvalil li Jesuse; xanav ta ba nab; ep buchʼutik la xpoxta

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Xi li Jesuse: «Voʼon li panun sventa kuxlejale»; ep buchʼutik la smak-o yakanik, jaʼ yuʼun batik

     

6:22-71

Sjabilal 32 kʼalal echʼ xa ox li Kʼin Koltaele

Te van ta Kapernaum

Laj yal li kʼusi nopem xaʼiik spasele

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolis

La xpoxtabe stseb jun ants ti likem ta Fenisia ta yosilal Siriae; la smakʼlin chanmil viniketik

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Jaʼ noʼox laj yakʼbe ta ilel li senyail Jonase

15:39–16:4

8:10-12