Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 A7-E

Li kʼusitik la spas Jesus kʼalal ay ta balumile: la spas epal abtelal ta Galilea xchiʼuk Judea (yoxvokʼal)

KʼUSI ORA

BU

KʼUSI KʼOT TA PASEL

MATEO

MARKOS

LUKAS

JUAN

Sjabilal 32 kʼalal echʼ xa ox li Kʼin Koltaele

Nab Galilea; Betsaida

Bat ta varko ta Betsaida, laj yal Jesus ti skʼan skʼel sbaik ta slevadurail jfariseoetike; la xpoxta maʼsat

16:5-12

8:13-26

   

Sesarea ta yosilal Filipo

Syaveal Ajvalilal; li Jesuse laj xa onoʼox yal ti chcham xchiʼuk ti chchaʼkuxie

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Te van ta vits Ermon

La skʼatajes sba; kʼopoj Jeova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Sesarea ta yosilal Filipo

La xpoxta jun kerem ti uʼuninbil yuʼun pukuje

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Laj yal yan velta ti chchame

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaum

La stoj patan ta jsep takʼin

17:24-27

     

Buchʼu mas mukʼ skʼoplal ta Ajvalilal; lokʼolkʼop sventa chʼayemal chij xchiʼuk chopol mosoil

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea xchiʼuk Samaria

Kʼalal chbatik ta Jerusalene, laj yalbe yajtakboltak ti akʼo skomesik skotol ta skoj li Ajvalilale

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Kʼalal bat xchol mantal ta Judea li Jesuse

KʼUSI ORA

BU

KʼUSI KʼOT TA PASEL

MATEO

MARKOS

LUKAS

JUAN

Skʼinal Axibalna ta sjabilal 32

Jerusalen

Chanubtasvan ta Skʼinal Axibalna; yichʼ takel soltaroetik yoʼ xchukik li Jesuse

     

7:11-52

«Voʼon sakil osil kʼotemun ta stojolal krixchanoetik», xi li Jesuse; la xpoxta jun vinik ti maʼsat onoʼox vokʼeme

     

8:12–9:41

Te van ta Judea

La stak bal li 70 ta voʼe; xmuyubaj sutik tal

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Lokʼolkʼop sventa lekil jsamaria vinik; ay svulaʼan Maria xchiʼuk Marta

   

10:25-42

 

Te van ta Judea

Chanubtasvan yan velta ta spasel orasion; lokʼolkʼop sventa amigoil ti te xkʼankʼune

   

11:1-13

 

La slokʼes pukujetik ta sniʼ skʼob Dios; yan velta jaʼ noʼox laj yakʼ ta ilel senyail Jonas

   

11:14-36

 

Veʼ xchiʼuk jfariseo; chopol laj yil ti chloʼlavanik li jfariseoetike

   

11:37-54

 

Lokʼolkʼop sventa bol jkʼulej vinik xchiʼuk tukʼil jchabina

   

12:1-59

 

La xpoxta jun ants ta savado; lokʼolkʼop sventa sbekʼ mostasa xchiʼuk levadura

   

13:1-21

 

Laj yichʼ akʼel ta stojolal Dios li Templo ta 32

Jerusalen

Lokʼolkʼop sventa lekil jchabichij xchiʼuk koral; akʼbat ton yuʼun judaetik; lokʼ bal ta Betania, te la xtuchʼ ukʼum Jordan

     

10:1-39