Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 A6-A

J-alkʼopetik xchiʼuk ajvaliletik ta Juda xchiʼuk ta Israel (sbavokʼal)

Ajvaliletik ta jteklum Juda ti te tsakal skʼoplal li chaʼchop nitilulal ta sure

997 m.t.J.

Reoboam: 17 jabil

980

Abias (Abiyam): 3 jabil

978

Asa: 41 jabil

937

Jeosafat: 25 jabil

913

Jeoram: 8 jabil

nop. 906

Okosias: 1 jabil

nop. 905

Meʼ ajvalil Atalia: 6 jabil

898

Jeoas: 40 jabil

858

Amasias: 29 jabil

829

Usias (Asarias): 52 jabil

 Ajvaliletik ta jteklum Israel ti te tsakal skʼoplal li lajunchop nitilulal ta nortee

997 m.t.J.

Jeroboam: 22 jabil

nop. 976

Nadab: 2 jabil

nop. 975

Baasa: 24 jabil

nop. 952

Ela: 2 jabil

Simri: 7 kʼakʼal (nop. 951)

Omri xchiʼuk Tibni: 4 jabil

nop. 947

Omri (stuk noʼox): 8 jabil

nop. 940

Akab: 22 jabil

nop. 920

Okosias: 2 jabil

nop. 917

Jeoram: 12 jabil

nop. 905

Jeu: 28 jabil

876

Jeoakas: 14 jabil

nop. 862

Jeoakas xchiʼuk Jeoas: 3 jabil

nop. 859

Jeoas (stuk noʼox): 16 jabil

nop. 844

Jeroboan II: 41 jabil

  • Sbitak J-alkʼopetik

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos