Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 A6-B

J-alkʼopetik xchiʼuk ajvaliletik ta Juda xchiʼuk ta Israel (xchaʼvokʼal)

Ajvaliletik ta sur (jaʼ to stsʼak)

Usias (Asarias): 52 jabil

777 m.t.J.

Jotan: 16 jabil

762

Akas: 16 jabil

746

Esekias: 29 jabil

716

Manases: 55 jabil

661

Amon: 2 jabil

659

Josias: 31 jabil

628

Jeoakas: 3 u

Jeoiakim: 11 jabil

618

Joakin: 3 u xchiʼuk 10 kʼakʼal

617

Sedekias: 11 jabil

607

Li Nabukodonosor xchiʼuk li yajsoltarotak ti jaʼ jbabiloniaetike la sjinesik li Jerusalen xchiʼuk li templo tee. Li Sedekias ti jaʼ slajeb ajvalil li ta snitilulal David liʼ ta balumile laj yichʼ lokʼesel ta ajvalilal

 Ajvaliletik ta norte (jaʼ to stsʼak)

nop. 803 m.t.J.

Sakarias: 6 u noʼox tsʼibabil kom

Akʼo mi lik xa onoʼox ajvalilajuk li Sakariase, pe xuʼ van jaʼ to lik stsak lek yabtel tetik van ta sjabilal 792

nop. 791

Salum: 1 u

Menaem: 10 jabil

nop. 780

Pekaias: 2 jabil

nop. 778

Peka: 20 jabil

nop. 758

Osea: 9 jabil, lik ta nop. 748

nop. 748

Tetik van ta sjabilal 748 lik yichʼ lek ojtikinel kʼuchaʼal ajvalil li Oseae o xuʼ van laj yichʼ koltael yuʼun li Tiglat-Pileser III ti jaʼ ajvalil ta Asiriae

740

La stsal Samaria li Asiriae xchiʼuk la sventain Israel; laj skʼoplal buchʼu chventainvan li ta lajunchop nitilulal ta nortee

 • Sbitak J-alkʼopetik

 • Isaias

 • Mikeas

 • Sofonias

 • Jeremias

 • Naum

 • Abakuk

 • Daniel

 • Esekiel

 • Abdias

 • Oseas