Vuleso me ta ajolik li yajnil Lote

Jtunel-o kuʼuntik li kʼusi laj yal Jesus leʼ xa mas ta chaʼmil jabile. Kʼelo kʼu yelan chakʼik venta li Andi xchiʼuk Gloria ti skʼan xchabi li yutsʼ yalalike.

Vuleso me ta ajolik li yajnil Lote​: (Sbavokʼal)

¿Kʼuxi lik saʼ skʼulejal jun utsʼ alalil xchiʼuk ti chtun ta stojolal Diose?

Vuleso me ta ajolik li yajnil Lote​: (Xchaʼvokʼal)

¿Kʼusi xuʼ xkʼot ta jtojolaltik ti xuʼ van muʼyuk xa tsots skʼoplal chkaʼitik li kʼusitik ta mantale?

Vuleso me ta ajolik li yajnil Lote​: (Yoxvokʼal)

Li Jesuse laj yalbe skʼoplal li yajnil Lot yoʼ oyuk kʼusi chakʼ jchantike. Yuʼun li stuke muʼyuk lek kʼusi kʼot ta stojolal, mu jkʼantik ti jech xkʼot ta jtojolaltik ek.