Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Yaʼyejal slivroal Job

Yaʼyejal slivroal Job

Li Video liʼe te chalbe skʼoplal ta jpʼel chaʼpʼeluk noʼox kʼop li slivroal Jobe, ti te chalbe skʼoplal li chibalkʼoptael ta sventa ti kʼu yelan tspas mantal li Jeovae.