Kʼelo li kʼusi yichʼoje

La spat yoʼonton ta stojolal Dios li Davide

La spat yoʼonton ta stojolal Dios li Davide. Manchuk mi tsots tajek laj yil svokol, jech-o tun ta stojolal li melel Diose. Kʼelavil kʼuxi akʼbat bendision yuʼun Jeova kʼalal tukʼ laj yakʼ sbae xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ xakʼbutik sbendision Dios mi ta jchanbetik li stalelal Davide.