Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Xi tsjakʼbe sbaik li kerem tsebetike: ¿Kʼusi ta jpas li ta jkuxlejale?

Yuʼun chkʼot yorail ti chanop kʼusi chapas li ta akuxlejale. Kʼelavil kʼusi chapas kʼalal chakʼel li kʼusi kʼot ta pasel ta xkuxlejal li Andie, yuʼun skʼan snop lek bu junukal tspas li kʼusi chaʼtos skʼanoj tajeke. ¿Kʼusi van tstʼuj? ¿Kʼusi van ti ch-akʼbat-o mas muyubajele? Li ta jvokʼ videoe yichʼoj tal sloʼil kerem tsebetik ti jeltos slumalike, jaʼ tskoltaot yoʼ xanop lek li kʼusi chapas li ta kuxlejale.