Jelel kʼusi xchʼunoj stot smeʼ li Timoteoe, jaʼ yuʼun skʼan stʼuj ti bu junukal tsak batele. ¿Mi jaʼ van tstʼuj ti chbat ta universidade xchiʼuk ti tsaʼ skʼulejale o mi jaʼ van ti chtun ta sjunul yoʼonton ta stojolal li Jeovae?