Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼEJOJ 101

Jmoj chijtun ta stojol Dios

Seleccione una grabación de audio
Jmoj chijtun ta stojol Dios

(Efesios 4:3)

 1. 1. Tsalbail xchiʼuk chʼakbail,

  jech ta spas slumal Satanas.

  Oy kʼanel, oy jun oʼntonal

  ta steklumal Jeova.

  Jmoj oyik xchijtak Dios,

  chakʼ muyubajel.

  Oy to ep abtel skʼan pasel,

  Xnichʼon Dios tsbeiltasutik.

  Jchʼunbetik kʼusi chalbutik

  sventa jmoj oyutik.

 2. 2. Skʼan sjunul koʼntik xijkʼanvan,

  tspasutik ta jun jkotoltik,

  tstsobutik, chakʼ jun oʼntonal,

  muʼyuk ta jchʼak jbatik.

  Echʼ noʼox kʼupil sba,

  lek ta xil Jeova.

  Yoʼ jmojuk tsobol oyutik,

  skʼan jchʼuntik skotol smantal Dios.

  Jech muʼyuk kʼusi chchʼakutik,

  jmoj chijtun-o batel.