LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Disiembre ta 2015 | Jkotoltik xuʼ xkaʼibetik smelolal li Vivliae

¿Mi oy ajakʼojbe aba kʼu yuʼun vokol ta aʼibel smelolal li Vivliae?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi oy sbalil li xchanel Vivliae?

Ep buchʼutik yichʼojik ta mukʼ li Vivliae pe mu snaʼik ti xuʼ xkoltaatik ta xkuxlejalike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Jlik livro ti xuʼ xichʼ aʼibel smelolale

Li Vivliae yichʼoj chantos kʼusitik ti chakʼ iluk ti xuʼ xaʼibeik smelolal skotol krixchanoetike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Koltael sventa yaʼibel smelolal li Vivliae

Mi skotol krixchano xuʼ xaʼibeik smelolal li Vivliae, ¿kʼu yuʼun tskʼanik to koltael?

¿Mi ta van xlaj skʼoplal junuk kʼakʼal li loʼlaele?

¿Mi namajemot ta politika, ta relijion xchiʼuk ta pʼolmajebaletik ta skoj ti avakʼoj venta ti chloʼlavanike?

¿Mi anaʼoj xa?

Li judaetik ayik ta Jerusalen ta Pentekostes ta sjabilal 33, ¿mi likemik «ta yantik lum ta spʼejel balumil»? ¿Bu chvayik kʼalal chbatik ta pas kʼin ta Jerusalene?

¿Mi jaʼ baʼyel papa li jtakbol Pedroe?

¿Kʼusi la skʼan laj yal Jesus kʼalal xi laj yale: «Voʼon chkalbot ek ti voʼot Pedroote, li ta sba ton liʼe te ta jvaʼan Jchʼulna» ti xie?

LI JKʼELVUNETIKE TSKʼAN TSNAʼIK

¿Mi oy van kʼusi chopol li kʼusitik nopem xaʼiik spasel ta skʼinal Svokʼel Ninyoe?

Akʼo mi maʼuk likem tal ta stojolal yajtsʼaklom Kristo li skʼinal Svokʼel Ninyoe, ¿mi xuʼ xichʼ pasel-o batel?

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼu yelan chil Dios li buchʼutik tsaʼik li kʼusi melele?