LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Oktuvre ta 2015 | ¿Mi oy sbalil li spasel orasione?

Jun jtsʼibajom laj yal ti xkoʼolaj ti ta jchiʼintik ta loʼil jkot choy kʼalal ta jpastik orasione. ¿Mi jaʼ van jech taje?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼu yuʼun tspasik orasion li krixchanoetike?

Toj labal to van chavaʼi ti kʼu yuʼun tspasik orasion li krixchanoetike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi oy van buchʼu chchikinta li j-orasiontike?

Oy kʼusi chaʼtos skʼan jpastik yoʼ xchikintabutik j-orasiontik li Diose.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li Diose, ¿kʼu yuʼun tskʼan ti akʼo jkʼopontike?

Li spasel orasion stuk noʼox jech ta jtabetik sbalil.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li orasione, ¿kʼuxi tskoltautik?

¿Mi oy van sbalil mi nopem xkaʼitik pasel orasione?

¿Mi anaʼoj xa?

¿Kʼusi vokolal la snuptan li Erodes kʼalal tskʼan xaʼox chchaʼmeltsan li templo ta Jerusalene? ¿Kʼu yuʼun la snopik ti jaʼ jun jmilvanej li jtakbol Pablo li krixchanoetik ta Maltae?

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Li avie xkoltaj xa kuʼun chkaʼi li yantike

Julio Corio la snuptan tsots svokol xchiʼuk la snop ti muʼyuk lek ch-ilat yuʼun li Diose. Pe jel xkuxlejal kʼalal la xchan li kʼusi chal Éxodo 3:7.

¿Mi stakʼ van xkojtikintik li Diose?

Li kʼusitik mu xkaʼibetik smelolal ta sventa Diose xuʼ me snopajesutik ta stojolal.

ACTIVIDADES PARA ESTUDIAR LA BIBLIA

Oyuk me ta avoʼonton yakʼel perton

Yoʼ xkakʼtik pertone, skʼan jchʼay ta joltik li smul yantike xchiʼuk li kʼusi chopol la spasbutike.

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Buchʼu xuʼ xakʼbe slajeb li povreale?