Ta skoj ti ta jcholkutik mantale xuʼ van jaʼ mas ojtikinbilunkutik-o. Ta jcholkutik mantal ta naetik, ti bu chjelav epal krixchanoetike xchiʼuk ta buyuk noʼox. ¿Kʼu yuʼun ti jech ta jpaskutike?

Li stestigounkutik Jeovae ta jcholkutik mantal sventa jmuyubtakutik-o Dios xchiʼuk sventa xkakʼkutik-o ta ojtikinel li sbie (Evreos 13:15). Jech xtok jaʼ sventa ta jchʼunkutik li mantal laj yakʼ Kristo liʼe: «Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetik ta skotol jteklumetike, [...] chanubtasik ta xchʼunel skotol li kʼusitik laj kalboxuke» (Mateo 28:19, 20).

Jech xtok, jaʼ ta skoj ti jkʼanojkutik li krixchanoetike (Mateo 22:39). Jnaʼojkutik ti jutuk mu skotoluk li krixchanoetike oy srelijionik xchiʼuk mu skotolikuk oy ta yoʼontonik chchikintaik li mantal ta jcholkutike. Akʼo mi jech, jchʼunojkutik ti xuʼ sta-o skolebalik mi la xchanik li kʼusi melel ta Vivliae. Ta skoj taje jaʼ tstij koʼontonkutik sventa jechuk jpaskutik kʼuchaʼal li baʼyel yajtsʼaklomtak Kristo ti «muʼyuk bu laj yikta sbaik ta chanubtasvanej xchiʼuk ta yalbel skʼoplal li lekil aʼyejetik ta sventa li Kristo Jesuse» (Echos 5:41, 42).

Li sociólogo Antonio Cova Maduro laj yal «ti stestigotak Jeovae solel mu xlubik ta spukel ta spʼejel Balumil li aʼyej ta sventa li Skʼop Diose».(Ta periodiko El Universal, ta Venezuela)

Jutuk mu skotoluk li buchʼutik tskʼelik li jvunkutike maʼuk stestigotak Jeova. Jech xtok ta smiyonal noʼox krixchanoetik chkakʼbekutik chanubtasel ta Vivlia ti yan-o srelijionike xchiʼuk tstojik ta vokol ti chvulaʼanatik yuʼun li stestigotak Jeovae.

Ta melel oy to van kʼusi chakʼan chanaʼ ta jtojolalkutik. Oy ep ta tos kʼuxi xuʼ xavojtikinunkutik mas:

  • Jakʼbo junuk stestigo Jeova.

  • Ochan ta jpajinakutik ta Internet ta www.jw.org/tzo.

  • Batan ta junuk jtsobajelkutik. Muʼyuk me tojbil xchiʼuk buchʼuuk noʼox xuʼ x-och.