LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Septiembre ta 2015 | Li kʼusi mu xanaʼ ta sventa li stestigotak Jeovae

Mi chakʼan chanabe mas skʼoplal li stestigotak Jeovae, ¿kʼu yuʼun mu xajakʼbe stukik?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Buchʼu jaʼ li stestigotak Jeovae?

Xuʼ van oy jech ajakʼojbe abae li kʼusi sjakʼojbe sbaik li krixchanoetik li ta mantal liʼe.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼu yelan xkuxlejalik?

Labal to van sba chavaʼi ti ta jayib lumetik oy li stestigotak Jeovae.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼusi xchʼunojik?

Li kʼusi jchʼunojkutike jaʼ te lokʼel talel ta Vivlia.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Bu tstaik takʼin ta sventa li abtelal tspasike?

¿Bu tstaik li takʼine? ¿Kʼusi chlaj-o yuʼunik?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼu yuʼun ta xcholik mantal?

Oy oxib srasonal ti ta jcholkutik mantal ta spʼejel Balumile.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Oy kʼusi la jta ti mu xkoʼolaj xchiʼuk ti lek ojtikinbilune

Li Mina Hung Godenzi ta anil noʼox jel xkuxlejal yuʼun lek xa ojtikinbil kom. Pe mu jechuk ti kʼu ox yelan tskʼan li xkuxlejale.

Jlik Vivlia ti kʼun ta aʼibel smelolale

Li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis[e] laj yichʼ lokʼesel ta tsotsil.

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼuxi xuʼ tskoltautik li albil kʼopetike?

Yan aʼyejetik ta Internet

¿Kʼusi jaʼ li Armajedone?

Akʼo mi jun noʼox velta chvinaj ta Vivlia li jpʼel kʼop Armajedone, ep ta velta chalbe skʼoplal ta sliklej li Vivliae.