Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Agosto de 2015 | Kʼalal mi lijchame ¿kʼusi chkʼot ta jtojolaltik?

Jaʼ tstakʼ li Vivliae xchiʼuk oy lek srasonal yoʼ jpat koʼontontik ta sventa li kʼusi chale.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Kʼalal mi lijchame ¿kʼusi chkʼot ta jtojolaltik?

Li Vivliae chalbe skʼoplal vaxakib chaʼkuxesel. ¿Mi laj yalik ti oy bu ayike?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi te van chlaj-o jkʼoplaltik kʼalal mi lijchame?

¿Kʼu yuʼun chchaʼkuxes Dios li buchʼutik muʼyuk tukʼike?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li chaʼkuxesele. ¿Mi oy srasonal sventa jchʼuntik ti chkʼot ta pasele?

Li ta Vivliae oy chib srasonal sventa jchʼuntik ta sventa taje.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Mu jta-o li kʼusitik yakʼojbun Jeovae

Li Félix Alarcone oy xa sbalil chaʼi li xkuxlejale akʼo mi mu xbakʼ sjunul li sbekʼtale.

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONE

«Vuʼun meʼil yuʼun Israel licʼot»

¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa li xchʼunel yoʼonton xchiʼuk stsatsal yoʼonton Deborae?

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼu yuʼun kuxulutik? ¿Kʼusi sventa la spasutik li Diose?