«Kʼalal bat jmantal veʼlile, kʼajomal noʼox gayeta la jta tal, pe ¡toj echʼ xa noʼox toyol stojol! Li ta yokʼomale muʼyuk xa kʼusi oy li ta tiendaetike.» (Paul, likem ta Zimbabue)

«Li jmalale laj yalbun ti chiktaunkutik komele. Toj kʼux laj kaʼi. ¿Kʼusi van chkʼot ta stojolal li kalab jnichʼnabkutike?» (Janet, likem ta Estados Unidos)

«Kʼalal chlik bakʼuk li alarmaetike, chbat jnakʼ jba ta anil xchiʼuk ta jip jba ta lum ti kʼu sjalil tsmil sbaik ta vombaetike. Akʼo mi echʼ xaʼox jayibuk ora chinik-o ta xiʼel.» (Alona, likem ta Israel)

Li avie solel ep li kʼusitik ta jvul-o koʼontontike. Yuʼun «tsots vokolil li ta slajebal xa kʼakʼale, toj echʼ noʼox xibal sba» (2 Timoteo 3:1). Oy epal krixchanoetik tsvul yoʼontonik ta sventa takʼin, ta paskʼopetik, ta chameletik xchiʼuk ta nikel, nojelal ta voʼ o yan kʼusitik. Jech xtok, oy kʼusi yan ta jvul-o koʼontontik ta jujuntal. Jlome chiʼik mi x-albatik yuʼun doktor ti tsakbilik ta kansere. Li yan xtoke tsvul yoʼontonik ta sventa li kʼusi xuʼ xakʼbeik komel li yalab xnichʼnabike xchiʼuk li smomike.

Mu skotoluk velta chopol ti ta jvul koʼontontike. Jech kʼuchaʼal liʼe, stalel onoʼox ti chijxiʼutik kʼalal skʼan toʼox jpastik junuk eksamene, kʼalal chijkʼopojutik ta stojolal epal krixchanoetike o kʼalal oy kʼusi chkichʼtik jakʼbel kʼalal chbat jsaʼ kabteltike. Jech xtok, kʼalal ta jvul koʼontontik jutuke tskoltautik yoʼ xkichʼ jpʼijiltik ta sventa li kʼusitik ta jpastike xchiʼuk sventa muʼyuk kʼusi xibal sba xkʼot ta jtojolaltik. Pe xuʼ me xakʼ tsots jvokoltik mi solel jal ta jvul koʼontontike. Li achʼtik toe laj yichʼik kʼelel mas ta 68,000 ta voʼ krixchanoetik, ta skoj taje te vinaj ti akʼo mi jutuk noʼox ta jvul koʼontontik xuʼ kerem o tseb noʼox xijcham. Jaʼ yuʼun xi la sjakʼ li Jesukristoe: «¿Buchʼu junukal avuʼunik ti xuʼ snatubtas jlikeluk xkuxlejal ta skoj ti chavul avoʼontonike?». Jech ta melel, maʼuk chnatub-o jkuxlejaltik mi ta jvul tajek koʼontontike. Jech oxal, xi tojobtasvane: «Mu xa xavul avoʼontonik» (Mateo 6:25, 27). ¿Pe mi oy kʼusi xuʼ jpastik sventa stsal kuʼuntik li vul oʼontone?

Sventa stsal kuʼuntike skʼan oy kʼusitik jpastik. Skʼan jkʼanbetik koltael Dios xchiʼuk jpat koʼontontik ta sventa li kʼusi yaloj tspase. Li Paul, Janet xchiʼuk Alona jaʼ koltaatik-o sventa tsal yuʼunik li vul oʼontone. Ta melel, toj jtunel ti jkʼeltik batel li kʼusi koltaatik-oe, yuʼun xuʼ oy kʼusi xkʼot ta jtojolaltik li ta jelavele akʼo mi muʼyuk to li avie.