LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Junio ta 2015 | Kʼusi ti mas xuʼ skoltautike ¿mi jaʼ li siensiae o jaʼ li Vivliae?

Mi jaʼ mas lek li kʼusi chal sientifikoe o jaʼ li Vivliae. ¿Mi tskontrain sba li kʼusi chal Vivlia xchiʼuk li sientifikoetike o mi jmoj li kʼusi chalike?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li kʼusitik spasojik li sientifikoetike

¿Mi oy van lek sprevail yuʼunik li sientifikoetik ti chalik ti muʼyuk li Diose?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li kʼusitik mu spas yuʼun li sientifikoetike

Li astrofísico Carl Sagan ti lek ojtikinbile xi laj yale: «Akʼo mi oy buchʼu oy lek spʼijil, xuʼ mu meleluk li kʼusi chale». ¿Mi xuʼ jpat koʼontontik ta stojolal li sientifikoetike?

Kʼuxi xuʼ junuk noʼox koʼontontik xijyijub

¿Mi xuʼ junuk noʼox koʼontontik kʼalal mi lijyijube? Vaktos tojobtasel ti tskoltautik sventa xnop xkaʼitik ti jelel xa li jkuxlejaltike.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Jun kʼulejalil ti lek kʼejbil talel ta vukchop utsʼ alalile

Chalbe sloʼilal yutsʼ yalal li Kevin Williams, ti tukʼ tunemik tal ta stojolal Jeova li vukchop yutsʼ yalale.

¿Buchʼu jaʼ li antikristoe

¿Mi jaʼ to van chtal li antikristoe o mi liʼ xa onoʼox oy ta jtojolaltike?

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼuxi xuʼ xakolta avalab anichʼnab sventa lek xbat xkuxlejalike?