Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼel yan kʼusi

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Mayo de 2015 | ¿Mi poʼot xa xtal li slajeb kʼusitike?

Kʼalal chavaʼi ti «poʼot xa li slajeb kʼusitike», ¿kʼusi chtal ta anopben? ¿Mi chaxiʼ o chamuyubaj?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼusi ti chlaj skʼoplale?

¿Mi anaʼoj ti jaʼ jun lekil aʼyej kʼalal chal Vivlia ti chichʼ akʼbel slajeb li kʼusitike?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi poʼot xa xtal li slajeb kʼusitike?

Chanbo skʼoplal chantos li kʼusi chal Vivlia ta sventa li slajeb kʼusitike xchiʼuk tstakʼ li sjakʼobil liʼe.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Ep buchʼutik kuxul chkomik. ¿Mi kuxul van chakom li voʼot eke?

¿Kʼusi skʼan jpastik sventa kuxul xijkomutik mi tal li slajeb kʼusitike? ¿Mi skʼan van oy kʼusi jtsobtik

¿Mi anaʼoj xa?

¿Mi oy kʼusitik mukajtik ta lum tabil ta voʼne ti chakʼ ta ilel ti melel li kʼusi chal Vivliae? ¿Bakʼin chʼay skʼoplal li leonetik ti chalbe skʼoplal Vivliae?

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Laj kakʼ venta ti lek yoʼonton li Jeovae xchiʼuk ti chakʼutik ta pertone

Li Normand Pelletier nopem toʼox xaʼi sloʼlael li krixchanoetike. Kʼalal la skʼel jun tekstoe la sutes-o yoʼonton xchiʼuk okʼ-o.

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONE

«Li vuʼune mu xuʼ ta jpas jba ta Dios»

Mi yakal chil svokol li avutsʼ avalal ta skoj li pʼajbaile, li yitʼixal oʼontonale o li mukul satiele, xuʼ skoltaot ti xachanbe skʼoplal li kʼusi kʼot ta xkuxlejal Josee.

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼu sjalil chjalij li Skʼakʼalil Chapanele?