Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE Avril de 2015 | ¿Mi chakʼan chanaʼ kʼusi chal li Vivliae?

Ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik ta spʼejel Balumil yakal chichʼik chanubtasel ta Vivlia yuʼun stestigotak Jeova. Kʼano junuk chanubtasel ta Vivlia ek.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li Vivliae tstakʼ li sjakʼobiltak liʼe

¿Mi chakʼan chanaʼ kʼusi chchanubtasvan li Vivliae, pe mi muʼyuk xokolot xchiʼuk mi mu xakʼan xavak ave ta xchanel?

Jun chanubtasel ta Vivlia ta spʼejel Balumil

Li kʼusitik tsjakʼilanik ta sventa li chanubtasel.

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Oxib sjakʼobil ti la sjelbun-o jkuxlejale

Kʼalal kʼot ta smaestra li jun yajchanune, li Doris Eldred la stabe stakʼobil li kʼusi tsjakʼbe sba ta xkuxlejale.

La staik ta kʼaʼep jun voʼneal meʼtakʼin

Li xtuchʼulil papiro sventa Evanjelio yuʼun Juane jaʼ li tsʼib mas voʼne tabil li ta Achʼ Testamentoe o Tsʼibetik ta Griego ti muʼyuk jech tabil-oe.

CHLOʼILAJ XCHIʼUK SLAKʼNA JUN STESTIGO JEOVA

¿Kʼu yuʼun skʼan jvules ta joltik jujun jabil li slajel Jesuse?

Ep buchʼutik tspasbeik skʼinal li Svokʼel Ninyoe (Navidad) xchiʼuk li Kʼin Kuxele, pe li stestigounkutik Jeovae ta jvules ta jolkutik li slajel Jesus jujun jabil. ¿Kʼu yuʼun?

¿Mi anaʼoj xa?

¿Kʼusi toʼox yabtel tspas li jun bankilal soltaro ta Romae? ¿Kʼu toʼox yelan li nen ta skʼakʼalil Vivliae?

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Mi xuʼ xijkuxiutik ta jun balumil ti bu oy ta yoʼonton yantik li krixchanoetike?