Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼu yuʼun skʼan jvules ta joltik li slajel Jesuse?

Koliyal ti laj yakʼ sba ta matanal li jesuse oy kʼusi jmalaojtik chtal ta jelavel (Isaías 25:8; 33:24)

Li slajel Jesuse jaʼ li kʼusi mas tsots skʼoplal kʼotem ta pasele, yuʼun koliyal taje li krixchanoetike xuʼ xchaʼtaik li kʼusi chʼay ta voʼnee. Li krixchanoe maʼuk onoʼox jech pasbil ti oy ta yoʼonton tspas li kʼusi chopole, ti ch-ipaje o ti chchame (Génesis 1:31). Akʼo mi jech, jaʼ la stikʼ tal mulil ta balumil li baʼyel vinik Adane. Li Jesuse laj yakʼ xkuxlejal sventa tspojutik lokʼel li ta mulil xchiʼuk lajele. (Kʼelo Mateo 20:28; Romanos 6:23.)

Li Diose laj yakʼ ta ilel ti toj echʼ noʼox skʼanojutik kʼalal la stak tal li Xnichʼon ta Balumil sventa xcham ta jtojolaltike (1 Juan 4:9, 10). Li Jesuse laj yalbe yajtsʼaklomtak ti akʼo staik ta naʼel li slajel ta jun uni tsobajel ti xuʼ stunesik pan xchiʼuk yaʼlel tsʼusube. Ti kʼalal jech ta jpastik jujun jabil taje jaʼ jech chkakʼtik ta ilel ti ta jtojbetik ta vokol Dios xchiʼuk li Xnichʼon ti skʼanojutike. (Kʼelo Lucas 22:19, 20.)

¿Buchʼu xuʼ tsveʼ li pan xchiʼuk chuchʼ li yaʼlel tsʼusube?

Li ta sba velta laj yalbe yajtsʼaklomtak Jesús ti akʼo svules ta sjolik li slajele, te laj yalbe skʼoplal jun trato (Mateo 26:26-28). Li trato taje jaʼ sventa jmoj ch-ochik ta ajvalilal xchiʼuk ta paleal ta vinajel li yajtsʼaklomtake xchiʼuk yan krixchanoetik. Li ta smiyonal noʼox krixchanoetik ti tsvules ta sjolik li slajel Jesuse, jaʼ noʼox tsveʼik pan xchiʼuk chuchʼik yalel tsʼusub li buchʼutik spasojik trato xchiʼuk Jesuse. (Kʼelo Apocalipsis 5:10.)

Li Jeovae oy xa jutuk mu chaʼmiluk jabil ti yakal tstʼuj buchʼutik jmoj ch-ajvalilajik xchiʼuk li Xnichʼone (Lucas 12:32). Li buchʼutik ch-ajvalilajik taje uni jutebik noʼox, jaʼ mas ep li buchʼutik liʼ chkuxiik sbatel osil ta Balumile. (Kʼelo Apocalipsis 7:4, 9, 17.)