Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  Fevrero de 2015

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA: ¿MI XAMUYUBAJ YUʼUN LI AVABTELE?

¿Kʼu yelan chavil li tsatsal abtelale?

¿Kʼu yelan chavil li tsatsal abtelale?

Tsjikʼ yoʼonton li Alex kʼalal yakal chkuch jun kaja li ta skaroal jkuch ikatsile, vaʼun xi chale: «Li kabtel liʼe muʼyuk ep ta jpas kanal yuʼun. ¿Mi oy van junuk kʼakʼal ti lek ta jpas kanale? Ti jutukuk noʼox chi-abteje, ¡solel mas jun koʼonton ti jechuke!».

Maʼuk noʼox Alex ti mu skʼupin li tsatsal abtele. Li Aaron ti ch-abtej ta mekanikoe, xi chale: «Jutuk mu skotoluk li krixchanoetike chalik ti kʼexlal la sba ti kʼalal mu masuk tsots skʼoplal li kabteltike. Xkoʼolaj ti xi chalik yaʼeluke: ‹Ta skoj ti chʼabal to jtaoj yan kabtele chkakʼ to persa chi-abtej liʼe›».

Epal krixchanoetike tsnopik ti maʼuk la sventaik li tsatsal abtele. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun yikʼaluk van chchʼunik li kʼusitik chlokʼ ta television, ta Internet o ta yan kʼusitik ti lek noʼox xkuxlejalike xchiʼuk ti oy noʼox kʼusi x-ayan yuʼunik yileluke. Li Matthew ti ch-abtej ta mantenimiento, xi chale: «Chalik ti muʼyuk la tsots skʼoplal li buchʼutik muʼyuk lek staoj yabtelike». Jech yakʼoj venta ek li Shane ti ch-abtej ta chabiej nae. Xi chale: «Li krixchanoetike tskʼan jech-o tspasik kanal kʼuchaʼal ta voʼnee, pe ti jutukuk noʼox la ch-abtejike».

Li kʼusi labal sbae jaʼ ti oy ep krixchanoetik ti tskʼupinik li tsatsal abtele. Li Daniel ti 25 sjabilal ti tsmeltsan naetik xchiʼuk yan kʼusitike, xi chale: «Chakʼ jun oʼontonal kʼalal tsots chij-abteje, mas to kʼalal jnaʼojtik ti jaʼ sventa skoltael yantike». Jech tsnop ek li Andre ti 23 sjabilale, xi chale: «Jnaʼoj lek ti jaʼ noʼox xuʼ xakʼbun muyubajel xchiʼuk jun oʼontonal mi tsots chi-abteje. Maʼuk chakʼ muyubajel mi jutuk chij-abteje, jaʼ noʼox chakʼ chʼaj».

¿Kʼusi koltabilik-o Daniel xchiʼuk Andre sventa skʼupinik li tsatsal abtele? Jaʼ ti chchʼunik li beiltaseletik chakʼ Vivliae. Yuʼun li Vivliae tstij koʼontontik ti tsotsuk xij-abteje xchiʼuk chal kʼuxi xuʼ jkʼupintik li kʼusitik ta jpastike.

¿Kʼusi beiltaseletik ta Vivlia xuʼ skoltaot sventa xakʼupin li avabtele? Ta xkalbotkutik ti xakʼel batel li ta yan mantal chtale.