¿Mi oy sprevailtak ti ta jayib noʼox kʼakʼal laj yichʼ tsalel li jteklum Jerikoe?

Li ta Josué 6:10 kʼalal ta 15 xchiʼuk ta 20, te chalbe skʼoplal kʼuxi la stsalik jteklum Jeriko li soltaroetik ta Israele. La xchan yokik jun velta ta kʼakʼal ta sjoylej li jteklume, vakib kʼakʼal jech la spasik. Pe li ta svukubal kʼakʼale, vukub velta la xchan yokik ta sjoylej li jteklume. Vaʼun li Jeovae la slilinbe yalel smuroaltak Jeriko ti jun to smukʼtikile, te une la stsalik jteklum li j-israeletike. ¿Mi oy sprevailtak ti chakʼ ta ilel ti melel li kʼusi chal Vivlia ta sventa taje?

Kʼalal tskʼan tstsalik junuk jteklum li ta voʼnee, bakʼintike baʼyel tsjoyiik sventa muʼyuk buchʼu xjatav lokʼel. Vaʼun mi jal jech te sjoyojike, xuʼ van xlaj sveʼelik li jnaklejetike. Kʼalal tstsalike, chkuchik batel skotol ti kʼusi xal yoʼonton li soltaroetike, kʼalal ta veʼlil chkuchik batel. Jaʼ yuʼun, li buchʼutik chchanbeik skʼoplal li kʼusitik voʼne mukajtik ta lume (arqueólogos), mu masuk tstaik veʼlil o chʼabal ta jmoj li ta jteklumetik ta Palestina ti jaʼ jech lajik ta tsalele. Pe mu jechuk la staik li ta skomenal voʼneal jteklum Jerikoe, yuʼun kʼuchaʼal chal jlik revista ta sventa li kʼusitik voʼne mukajtike, chal ti staojik ep kʼibetik xchiʼuk sat kʼusitik tsʼunbil li sientifikoetike. Taje toj labal xa noʼox sba, yuʼun kʼuchaʼal chal li revista taje, muʼyuk bu staojik-o jech yepal sat kʼusitik tsʼunbil li ta Palestinae, sba to velta jech la staik.

Li Vivliae chal ti muʼyuk xichʼik lokʼel veʼlil ta Jeriko li soltaroetik ta Israele. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun jaʼ jech laj yichʼik albel mantal yuʼun li Jeovae (Josué 6:17, 18). Chal xtok ti jaʼo ta primavera bat stsalik li Jerikoe, kʼalal jaʼo ep kʼusitik stsobojbeik sat li ta jteklume (Josué 3:15-17; 5:10). Jaʼ yuʼun chaʼa, skotol li sat kʼusitik tsʼunbil la staik li ta skomenal voʼneal jteklum Jerikoe, chakʼ ta ilel ta melel ti ta jayib noʼox kʼakʼal laj yichʼ tsalel li jteklume, jech kʼuchaʼal chal li Vivliae.