LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Noviembre ta 2015

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 28 yuʼun disiembre kʼalal ta 31 yuʼun enero ta 2016.

Chanubtaso avuni kʼoxtak sventa xtunik ta stojolal Jeova

Chanbo oxtos ti kʼu yelan la xchanubtas yajchankʼoptak li Jesuse, mi jech chapase ta me xatojob ta xchanubtasel lek li avalab anichʼnabe

Chanubtaso achex kerem tsebik sventa xtunik ta stojolal Jeova

¿Kʼuxi xuʼ xakolta achex kerem o atseb yoʼ mas lek xil sbaik xchiʼuk li Diose?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Mi oy sprevail ti jutuk noʼox jal laj yichʼ yoʼ xichʼ tsalel li Jerikoe?

Jtos kʼuxi ta jtojbetik ta vokol li slekil yoʼonton Jeovae

Li Vivliae chal ti oy chaʼtos kʼu yelan ta akʼel matanale, oy lek xchiʼuk muʼyuk lek.

Li Jeovae jaʼ Jkʼanvanej Dios

¿Kʼu yelan yakʼoj ta ilel ti solel skʼanojutik li Jeovae?

«Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke»

Akʼo ta ilel ta anupunel, ta tsobobbail xchiʼuk ta cholmantal li mantal laj yal Jesuse.

Lokʼ xa sien jabil ti chventainvan li Ajvalilal yuʼun Diose

¿Kʼusi oxtos yakʼojbutik Jeova li ta sien jabil echʼem tal yoʼ xchol kuʼuntik li mantale?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

«Mu me kʼusi xavakʼ akʼo stsaloxuk»

Xuʼ jchanbetik stalelalik li prekursoretik ti tunik ta Francia ta 1930.