LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Septiembre ta 2015

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 26 yuʼun oktuvre kʼalal ta 29 yuʼun noviembre ta 2015.

Kakʼtik persa chijyijub ta mantal jech kʼuchaʼal li Kristoe

Jkotoltik xuʼ to xijyijub ta mantal akʼo mi jal o mi muʼyuk to jal ochemutik ta mantal.

Jchanubtas li jol koʼontontike

Kʼelo kʼuxi tskoltaot sventa chakʼel kʼuxi chapoxta aba, kʼuxi chachʼay-o avoʼonton xchiʼuk ta sventa li cholmantale.

«Tsotsuk-o me xchʼunel avoʼontonik»

¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa xchʼunel oʼontonal kʼalal xanav ta ba nab li Pedroe?

¿Kʼuxi chakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Jeovae?

¿Mi xuʼ skʼanutik xanaʼ li Jeovae?

¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li Jeovae?

Maʼuk noʼox skʼan xlokʼ ta ketik o ti jech chkaʼitike.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Li bendision yuʼun Jeovae jaʼ kʼot ta jkʼulejal

Kʼelo li kʼupil sba sloʼil xkuxlejal Melita Jaracz ti la spasbe yabtel Dios ta tsʼakal ora ta mas ta 50 jabil xchiʼuk li smale, li Ted Jaracz ti tun toʼox li ta Jtsop Jbeiltasvaneje.