Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Junio ta 2015

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 27 yuʼun julio kʼalal ta 30 yuʼun agosto ta 2015.

«Jaʼ sjuʼel Dios» li Kristoe

Li skʼelobiltak juʼelal la spas Jesus ta skʼakʼalil li voʼneal Israele ep tajek sbalil la stabeik li krixchanoetike; pe jech xtok jaʼ skʼelobil kuʼuntik li kʼusitik tspas ta jelavel li Jesuse.

Laj yakʼ ta ilel ti kʼanvaneme

¿Kʼusi ta jchantik ta sventa Jesus ti kʼu yelan la spas skʼelobiltak juʼelale?

Jtsaltik me komel li kʼusitik chopol oy ta koʼontontike

Li ta Vivliae oy ta jtatik oxtos koltael sventa stsal kuʼuntik li kʼusitik chopol tskʼan koʼontontike.

«Mi pas yuʼun li Kingsleye, tspas kuʼun ek»

Li Kingsley, ti te toʼox nakal ta Sri Lankae, ep kʼusitik la stsal komel yoʼ x-echʼ ta sparte ti kʼajomal noʼox jayib uni minuto jalije.

Ti kʼusi chakʼ jchantik li padrenuestroe (sbavokʼal)

¿Kʼu yuʼun «Jtotik ta vinajel» xi la slikes s-orasion li Jesuse?

Ti kʼusi chakʼ jchantik li padrenuestroe (xchaʼvokʼal)

Kʼalal ta jkʼantik «akʼbun jpankutik ta sventa li avi kʼakʼale» maʼuk noʼox ta jkʼantik li kʼusi ta jlajestike.

«Skʼan xkuch avuʼunik»

Li ta xchanobil liʼe chalbutik chantos kʼusitik xuʼ skoltautik sventa xkuch kuʼuntik li prevaetike xchiʼuk li vokoliletike.

¿Mi xvul ta ajol?

¿Mi akʼupinoj skʼelel Li Jkʼel osil ta toyole, ti achʼik to lokʼem tale? Mi jeche, paso preva mi xtakʼ avuʼun li kʼusitik liʼe.