Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Mayo ta 2015

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 29 yuʼun junio kʼalal ta 26 yuʼun julio ta 2015.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Li kʼanelal kuʼun ta slikebal ta stojolal Jeovae jaʼ la skoltaun

Sloʼil xkuxlejal Anthony Morris III, jun buchʼu chtun ta Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun Stestigotak Jeova.

Kʼelo me aba li ta spetsʼtak Satanase

Oxtos stalelaltak Satanas ti chakʼ ta ilel ti toj xibal sbae.

Xuʼ stsal kuʼuntik li Satanase

¿Kʼuxi xuʼ jtsaltik li spetsʼtak Satanas kʼuchaʼal li toybaile, li saʼel kʼulejal xchiʼuk li mulivajele?

«Laj yilik» li kʼusitik yaloj tspas Diose

Tukʼil viniketik xchiʼuk antsetik ta voʼne laj yakʼik ta ilel ti lek spatoj yoʼontonik ta sventa li bendisionetik chtal ta tsʼakale.

Tuneso anopben sventa xachanbe stalelaltak li Jeovae

¿Mi xuʼ van xkaʼibetik smelolal kʼu yelan chaʼi sba jun krixchano mi muʼyuk jech jnuptanojtik li kʼusi tsnuptane?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Buchʼu jaʼ li Gog ta Magog chal ta slivroal Ezequiele?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

Ti bu chichʼ pasel veʼlile lek xvinaj ti oy kʼanelale

Ti la-ayuk li ta asambleaetik tspasik toʼox li stestigotak Jeova leʼ toʼox ta 1990 xuʼ van toj labal sba la avil jechuk ti kʼusi toʼox ta jpaskutik leʼ toʼox tale.