Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼobil sloʼilal Li Jkʼel osil ta toyole ta 2014

Saʼobil sloʼilal Li Jkʼel osil ta toyole ta 2014

Chichʼ alel kʼusi fechail lokʼ li revista ti yichʼoj li mantale

EP KʼUSITIK

 • Akʼo mi laj yil ti muʼyuk tukʼilale kuch yuʼun (Elías), 1/2

 • Áloe, 1/2

 • Anjeletik, 1/9

 • «Aʼyo avaʼyic, ta jcholboxuc li cʼusi la jvaychine» (José), 1/8

 • ¿Bakʼin lik ajvalilajuk li Ajvalilal yuʼun Diose? 1/10, 1/11

 • ¿Buchʼu sventainoj li balumile? 1/5

 • Kolor ti ikʼloʼan stsajale, 1/4

 • ¿Kʼu yelan chil Dios li sikʼolajele? 1/6

 • ¿Kʼu yuʼun oy kʼusi chopol tsnuptan li lekil krixchanoetike? 1/7

 • ¿Kʼu yuʼun skʼan jkʼanbetik Dios ti akʼo xtal li Ajvalilal yuʼune? 1/10

 • Kʼu yuʼun skʼan jpastik orasion xchiʼuk kʼu yelan skʼan jpastik, 1/7

 • ¿Kʼu yuʼun tskʼasbeik yakan li jpas tsatsal muliletike? 1/5

 • Kuch yuʼun svokol ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jun kuchilu chtiʼvane (María), 1/5

 • ¿Kʼusi spatobil oʼontonal oy ta stojolal li jmoltotaktik ta voʼnee? 1/6

 • ¿Kʼusi stu laj yichʼ pasel li Jbalumiltike? 1/6

 • ¿Kʼusi tspas ta atojolal li Ajvalilal yuʼun Diose? 1/10

 • ¿Kʼuxi ta tukʼibtasel li alab nichʼnabiletike? 1/7

 • ¿Kʼuxi toʼox chutik sventa jal kʼejbil yuʼunik li choy ta voʼnee? 1/7

 • Li jimichʼ ta voʼne la stunesik ta paskʼope, 1/5

 • Li jpʼijiltike jtunel sventa jtsaltik skʼakʼal oʼontonal, 1/12

 • Li Kʼusi chakʼbeik yoʼ mu x-och voʼ ta svarkoik li ta voʼnee, 1/7

 • Li melel relijione, 1/8

 • Li meʼon ants ta Sareptae, 15/2

 • Li paskʼop ti jel-o yuʼun xkuxlejal li krixchanoetike (Baʼyel Mukʼta Paskʼop ta spʼejel Balumil), 1/2

 • Matanal takʼin ta chʼulna, 1/1

 • Matanaletik chichʼ toʼox chʼamel li ta temploe, 1/2

 • ¿Mi lek tukʼ li Mantal laj yakʼbe j-israeletik li Diose? 1/9

 • ¿Mi oy buchʼu snaʼ li kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele? 1/5

 • ¿Mi oy li Satanase? 1/11

 • ¿Mi skʼan van jchʼamun takʼin? 1/12

 • ¿Mi te van chlaj skʼoplal skotol kʼalal mi lijchame? 1/1

 • ¿Mi tsokes ta j-echʼel Balumil li krixchanoe? 1/9

 • Mosoiletik ta Roma, 1/4

 • Muʼyuk la spas li kʼusi toj chopole (José), 1/11

 • Oxvoʼ viniketik ta svaklajunebal siglo ti la saʼik li kʼusi melele, 1/6

 • Pan ti chakʼ kuxlejale, 1/6

 • Skʼinal Svokʼel Ninyo, 1/12

 • Spatobil oʼontonal ta sventa li buchʼutik chamemike, 1/1

 • Thomas Emlyn (chchanbe skʼoplal Vivlia), 1/4

 • Ti jmoj kʼusi tspasik li relijionetike, 1/3

 • Ti tsliʼ skʼuʼ spokʼ li jun krixchanoe, 15/4

 • Timgad (lum ti chʼaybil ta jolale), 1/12

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

 • ¡Li kʼusi yaloj Dios ta sventa li paraisoe la sjel-o jkuxlejal! (I. Vigulis), 1/2

 • Muʼyuk bu chibat mi muʼyuk kichʼoj batel jpistolae (A. Lugarà), 1/7

 • Muʼyuk xchʼayojun-o ta yoʼonton li Jeovae (S. Udías), 1/1

 • Solel jaʼ toʼox ta jsaʼ li kʼusi ta jkʼan jtuke (C. Bauer), 1/10

 • Ta jchʼaybe toʼox kaʼi skʼoplal ti muʼyuk tukʼilale xchiʼuk li majbaile (A. Touma), 1/8

 • Ta Vivlia la stakʼbeikun skotol li kʼusitik la jakʼe (I. Lamela), 1/4

JEOVA

JESUCRISTO

 • Jun tsobajel ti mu stakʼ xachʼay abae (Snaʼobil slajel Cristo), 1/3

 • ¿Kʼusi tspas li ta jelavele? 1/4

 • ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil li slajel Jesuse? 1/3

 • ¿Kʼu yelan skʼan jvules ta joltik li slajel Jesuse? 1/3

 • ¿Kʼusi yakal tspas li avie? 1/4

 • ¿Kʼu yuʼun la xchaʼkuxes animaetik li Jesuse? 1/11

KʼUSITIK LAJ YICHʼ CHANEL

VIVLIA