Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Noviembre ta 2014

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 29 yuʼun disiembre ta 2014 kʼalal ta 1 yuʼun fevrero ta 2015.

Ti chaʼkuxi Jesuse: ¿kʼu yuʼun tsots skʼoplal chkaʼitik?

Kʼelbo chanib srasonal ti chaʼkuxi li Jesuse. ¿Kʼusi tstij avoʼonton spasel ti chaʼkuxiem li Jesuse?

¿Kʼu yuʼun skʼan chʼulukutik?

¿Mi toj tsots ta kʼelel chavil o chakʼ chʼaj chavil li slivroal Leviticoe? Li yan sba yutsil mantaletik tee jaʼ chakʼ ti chʼuluk xijtun ta stojolal Jeovae.

Skʼan chʼulukutik ta skotol li kʼusi ta jpastik ta jkuxlejaltike

¿Kʼusi sbalil ta jtabetik mi ta jchʼunbetik smantal li Jeovae ti chkakʼbetik li kʼusi mas lek kuʼuntike xchiʼuk ti ta jchantik lek li kʼusi chal ta Skʼope?

Jun jteklum ti chichʼ ta mukʼ Jeovae

¿Mi ta van xchʼam Dios skotol li buchʼutik ch-ichʼat ta mukʼ ta melel ti mu ventauk kʼusi relijional oyike?

Li achʼ steklumal Diose

¿Kʼuxi xuʼ te jkʼoplaltik li ta steklumal Diose?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Kʼuxi chichʼ biiltasel ta jujun tsobobbail li moletik xchiʼuk yajkoltaobbatake? ¿Buchʼu jaʼ skʼoplal li chaʼvoʼ testigo chalbe skʼoplal ta Apocalipsis ta kapitulo 11?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

Kʼot kʼusitik melel ta Vivlia li ta Japone

La smeltsanik karetaetik ti «Jehú» la yakʼbeik sbie, taje koltaatik sventa xcholik batel li aʼyej ta sventa li Ajvalilal yuʼun Dios ta Japone.