LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Julio ta 2014

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 1 kʼalal ta 28 yuʼun septiembre ta 2014.

Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Micronesia

Jcholmantaletik ta yantik lumetik ti chtunik ta lumetik ti kakal ta nab ta Pacífico ti tsnuptanik onoʼox oxtos vokoliletike. ¿Kʼuxi van chutik?

«Li Jeovae xojtikin li buchʼutik jaʼ yuʼune»

¿Kʼuxi tskoltautik li «snakleb» xchiʼuk li ‹seyo› chal ta 2 Timoteo 2:19 sventa xkojtikintik buchʼutik jaʼik li yuʼuntak Jeovae?

Li yajtuneltak Jeovae ta xiktaik li kʼusitik muʼyuk tukʼe

¿Kʼuxi chalbe skʼoplal li jpʼel kʼop «ta [xkiktatik] li kʼusitik muʼyuk tukʼ[...]» xchiʼuk li junantik li kʼusitik kʼotanuk ta pasel li ta skʼakʼalil Moisese? ¿Kʼusi chakʼ jchantik taje?

SLOʼIL XKUXLEJAL

Cham jtot, pe la jta yan jtot

Kʼelo li sloʼil xkuxlejal Gerrit Lösch, jun ti buchʼu chtun ta Jtsop Jbeiltasvanej.

«Voʼoxuc testigooxuc cuʼun»

¿Kʼusi skʼan xal yichʼel batel li biil stestigotak Jeovae?

«Chavalic batel [...] li cʼusi laj avilic ta jventae»

¿Kʼu yuʼun laj yal Jesús «voʼoxuc chavalic batel [...] li cʼusi laj avilic ta jventae» xchiʼuk ti maʼuk ta stojolal li Jeovae? ¿Kʼuxi xuʼ xijmuyubaj noʼox kʼalal ta jcholtik mantale?