Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Mayo ta 2014

Li revista lie chakʼ ta ilel oxtos ti kʼu yelan xuʼ jtakʼbetik lek li kʼusi tsjakʼike. ¿K’u yu’un sk’an tuk’ xkak’ jbatik li ta s-organisasion Diose?

«Li jveʼele jaʼ ti ta jpasbe cʼusi tscʼan» li Diose

Li ajvalil David, li jtakbol Pablo xchiʼuk li Jesucristoe jaʼ la spasik li kʼusi oy ta yoʼonton li Diose. ¿Kʼuxi xuʼ baxbolutik-o ta cholmantal mi vokoltik ti bu ta jcholtik mantale?

¿Kʼuxi ta jtakʼbetik li buchʼutik ta jchiʼintik ta loʼile?

¿Kʼuxi xuʼ xijrasonaj lek kʼalal oy kʼusi tsjakʼbutik li krixchanoetik ta sventa li Vivliae? Jkʼeltik oxib kʼusitik xuʼ jpastik sventa lek jtakʼtik.

Lekuk xkakʼtik ta ilel jtalelaltik li ta cholmantale

¿Kʼuxi van ta jtsaktik ta mukʼ ta jujuntal krixchanoetik ti ta jtatik ta cholmantale? ¿Kʼu yelan jtalelaltik skʼan xkakʼtik ta ilel ta cholmantal li kʼusi laj yal Jesús li ta Mateo 7:​12?

SLOʼIL XKUXLEJAL

La skoltaun ta melel li Jeovae

Kenneth Little laj yal kʼuxi koltaat yuʼun Jeova sventa xkuch yuʼun ti mu noʼox snaʼ xkʼopoje xchiʼuk ti mu spat yoʼonton ta yantike. Kʼelo kʼuxi akʼbat bendision yuʼun Dios ta skoj ti laj yakʼ yip ti kʼu sjalil kuxiem xa talele.

Li Jeovae jaʼ jun Dios ti lek xchapet spasoj skotole

¿Kʼuxi chakʼ ta ilel li loʼiletik ta sventa li voʼneal Israel xchiʼuk li yajtsʼaklomtak Cristo ta baʼyel siglo ti skʼan lekuk chapalik li yajtuneltak Jeova avi liʼ ta Balumile?

¿Mi yakal chaxanav xchiʼuk li s-organisasion Jeovae?

Skʼan tukʼ xkakʼ jbatik ta stojolal li organisasion ti yakal tstunes ta balumil avi li Jeovae.

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

«Ep to skʼan xij-abtej li ta kʼajoje»

Oy mas ta 760,000 stestigotak Jeova ti chalik batel meleletik ta Vivlia li ta Brasile. ¿Kʼuxi lik xcholik mantal li ta Sudamericae?