Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

¿Mi anaʼoj xa?

¿Mi anaʼoj xa?

Li ta skʼakʼalil Vivliae, ¿kʼusi skʼan xal ti tsliʼ skʼuʼ spokʼ li jun krixchanoe?

LI TA Vivliae ep ta velta chal ti la sliʼ skʼuʼ spokʼ stukik junantik krixchanoetike. Taje xuʼ van yan-o sba chaʼiik li buchʼutik tskʼelik Vivlia avie, pe jaʼuk li judioetike jaʼ tskʼan chakʼik ta ilel ti kʼu yelan chaʼi sbaik ta skoj at-oʼonton, kʼusi tsvul-o yoʼontonik, mi lajik ta kʼexlaltasel, mi kapem sjolik o kʼalal oy buchʼu chcham yuʼunike.

Jech kʼuchaʼal liʼe, li Rubene «la sliʼ scʼuʼ» kʼalaluk laj yaʼi ti muʼyuk bu xpoj yuʼun li yitsʼine, yuʼun laj xaʼox xchonik batel ta mosoil. Li Jacob ti jaʼ stot li Rubene la «sliʼ scʼuʼ» kʼalal la snop ti laj ta tiʼel ta jkotuk chonbolom li Josee (Gén. 37:18-35). Li Jobe «la sliʼ scʼuʼ» kʼalal laj yichʼ albel ti cham skotol li xnichʼnabtake (Job 1:18-20). Jun j-al-aʼyej «sliʼoj xa» kʼotel skʼuʼ spokʼ ta stojolal bankilal pale Elí sventa chalbe ti laj xa yichʼik tsalel ta paskʼop li j-israeletike, ti cham li chaʼvoʼ xnichʼnabe xchiʼuk ti laj yichʼik batel li xkaxail smantal Diose (1 Sam. 4:12-17). Kʼalal laj yaʼi Josías kʼusi chal li Mantaletik xchiʼuk ti mu jechuk yakal tspas steklumal kʼuchaʼal chal li mantaletik taje «la sliʼ scʼuʼ» (2 Rey. 22:8-13).

Kʼalal laj yichʼ chapanel li Jesuse, li bankilal pale Caifase «la sliʼ scʼuʼ» kʼalal la snop ti la xchopol kʼopta Dios li Jesuse (Mat. 26:59-66). Li kʼusi nopem onoʼox xaʼiik spasel li jchanubtasvanejetike jaʼ ti mi laj yaʼiik ti oy buchʼu la xchopol kʼopta Diose skʼan la sliʼ skʼuʼ spokʼik. Akʼo mi jech, yan ti kʼusi la snopik xtok kʼalal laj xaʼox yichʼ lajesel li chʼulna ta Jerusalene jaʼ ti «mi laj yaʼiik ti laj yichʼ chopol kʼoptael sbi Diose mu la persauk skʼan sliʼ skʼuʼ spokʼik li avie, yuʼun mi jeche toj lajem xa chkom skʼuʼ spokʼ li jun krixchanoe».

Melel onoʼox ti muʼyuk sbalil chil Dios mi la sliʼ skʼuʼ spokʼ mi muʼyuk kʼux chaʼi ta melel li jun krixchanoe. Jaʼ yuʼun, li Jeovae xi laj yalbe li steklumale: «Jaʼ liʼo li avoʼntonique; mu jaʼuc xaliʼ li acʼuʼique. Suteso avoʼntonic ta stojol li Mucʼul Dios avuʼunique» (Joel 2:13).